Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich w Warszawie

16-07-2014

Konferencja inaugurująca projekt  Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich  w Warszawie,
 z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. fot. Danuta Matloch
Konferencja inaugurująca projekt "Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich w Warszawie", z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. fot. Danuta Matloch

Konferencja inaugurująca projekt  Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich  w Warszawie,
 z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. fot. Danuta Matloch
Konferencja inaugurująca projekt "Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich w Warszawie", z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. fot. Danuta Matloch

 

13,7 mln zł dotacji z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 uzyskał projekt Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku. Konferencja inaugurująca projekt, z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, chargé d’affaires Ambasady Norwegii Anne Grete Riise i dyrektora Biblioteki Narodowej dr. Tomasza Makowskiego, odbyła się 16 lipca br.

"Pałac odzyska swój dawny blask. Dla mnie to wielka radość, że Warszawa doczeka się rewitalizacji jednego z największych, wprawdzie nie do końca zachowanych, ale jednak - częściowo ocalałych z pożogi wojennej - zabytków doby baroku. Pałac Krasińskich był rzeczywiście rezydencją wielkiej skali, wielkiej klasy i wielkiej urody" - mówiła na konferencji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska. Jak zauważyła, historia nie obeszła się z tym budynkiem dobrze. "Pałac Krasińskich przetrwał, ale jako daleko posunięta ruina. Wielkiego wysiłku wymagało doprowadzenia go do stanu w jakim jest dzisiaj. Potem przez wiele dziesięcioleci nie miał już tyle szczęścia do inwestycji. Dopiero w 2008 r. doczekał się remontu fasady. Projekt, przygotowany przez Bibliotekę Narodową zakłada, że pałac nie tylko będzie ładniejszy, ale będzie też bardziej dostępny, otwarty, mocniej niż do tej pory zostanie włączony w obieg życia kulturalnego i turystycznego Warszawy" –podkreśliła minister Omilanowska.

W ramach projektu nastąpi m.in. wymiana okien, kompleksowe odrestaurowanie elewacji ogrodowej pałacu i fasad bocznych oraz renowacja wystroju rzeźbiarskiego i montaż rzeźby Marka Waleriusza na szczycie tympanonu. Przeprowadzony zostanie remont schodów zewnętrznych i nawierzchni oraz aranżacja zieleni w bezpośrednim otoczeniu pałacu. Powstanie kiosk multimedialny oraz instalacja audiowizualna w arkadach. Obiekt wzbogaci się o gabloty wystawiennicze przeznaczone dla eksponatów o znacznej wartości muzealnej i historycznej. Zamontowana zostanie również platforma dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przeprowadzone zostaną badania archeologiczne wokół pałacu.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w roku 2014. Planowana data zakończenia realizacji to 15 kwietnia 2016 r.

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

W ramach naboru wniosków do Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego na lata 2009-2014 dofinansowanie o łącznej wartości ponad 275, 2 mln uzyskało 18 projektów, m.in. budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr, prace konserwatorskie w Kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku i budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie. Decyzję o ich dofinansowaniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał w lutym br. W czerwcu br., w ramach procedury odwoławczej, zdecydowano o dofinansowaniu 3 kolejnych projektów, na które przeznaczono 35 mln zł (Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy i Muzeum Śląskie w Katowicach).

Informację o programie można znaleźć na stronie internetowej:

www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego.php

Program ten uzupełnia się z wdrażanym już Programem Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej, ukierunkowanym na wsparcie przedsięwzięć „miękkich”, dofinansowanym również ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/promowanie-roznorodnosci-kulturowej-i-artystycznej.php

Do roku 2009 Polska w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu na projekty z zakresu kultury uzyskała prawie 100 mln euro, z czego w ramach:

•          Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - 87,8 mln euro - na projekty inwestycyjne.

Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze).

•          Funduszu Wymiany Kulturalnej - 9,5 mln euro - na przedsięwzięcia kulturalne.

Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Dofinansowanie uzyskać mogły projekty realizowane wspólnie z instytucjami z Państw – Darczyńców, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, współpracy oraz wymiany artystów, współpracy szkół i uczelni artystycznych, współpracy ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji kultury i archiwów. W ramach zrealizowanych projektów łącznie odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2,2 tys. artystów, a liczba widzów przekroczyła 500 tys. Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.powrót