Konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

04-03-2011

Stworzenie trwałego systemu działania instytucji artystycznych oraz zwiększenie elastyczności ich funkcjonowania. To główne cele zmian proponowanych przez MKiDN, o których minister Bogdan Zdrojewski rozmawiał 4 marca z dyrektorami teatrów skupionymi w Unii Polskich Teatrów. W spotkaniu uczestniczyli także Podsekretarz Stanu Jacek Weksler i dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Zenon Butkiewicz.

Minister Bogdan Zdrojewski, Podsekretarz Stanu Jacek Weksler i dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Zenon Butkiewicz
Minister Bogdan Zdrojewski, Podsekretarz Stanu Jacek Weksler i dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Zenon Butkiewicz

Stanowisko Unii dotyczące nowelizacji przedstawił prezes Maciej Englert, zapowiadając również jego publikację. W trakcie spotkania uczestnicy wyrazili również swój pogląd na temat działalności Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytutu Adama Mickiewicza.

Nowe przepisy sankcjonują istnienie zespołu lub zespołów artystycznych jako podstawowych członów struktury organizacyjnej. Chodzi tu m.in. o regulacje związane z sezonem artystycznym. Wprowadzona zostaje kategoria pracowników artystycznych, czyli artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Podstawową formą ich zatrudnienia (m.in. aktorów w teatrach i muzyków w filharmoniach) ma być tzw. umowa sezonowa. Jest ona umową o pracę na czas określony, nie wyłącza więc artystów spod kodeksu pracy. Może być zawarta nawet na pięć sezonów, a kończyć się może tylko z końcem sezonu, czyli 31 sierpnia. Chroni to obie strony: aktora- przed zwolnieniem w trakcie sezonu, a teatr -przed jego nagłym odejściem. Warunkiem przejścia na umowę na czas nieokreślony (na wniosek samego artysty) będzie łączny 15-letni staż pracy w instytucjach artystycznych. Istota tych zmian ma zwiększyć elastyczność działania instytucji , podkreślić prawa szefa do kształtowania zespołu artystycznego, a także szerzej otworzyć zespoły dla absolwentów szkół artystycznych. Nowe przepisy dotyczyć będą tylko osób nowozatrudnionych. Sytuacja aktorów zatrudnionych obecnie na czas nieokreślony nie ulegnie zmianie.

Na pracownika artystycznego ustawa wprowadza obowiązek uzyskiwania zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia . Nie oznacza to zakazu pracy aktora poza teatrem, ale ma na celu utrwalenie zasady, że zatrudnienie etatowe w dotowanej z publicznych pieniędzy instytucji kultury jest pierwszym miejscem jego pracy. Dlatego wszelka inna aktywność zawodowa (reklama, film, serial) musi być podporządkowana jej interesowi. Będzie to miało zasadniczy wpływ na lepsze możliwości planowania i organizacji pracy publicznych instytucji artystycznych, tak by nie ponosiły one nieuzasadnionych kosztów.

Szefowie instytucji artystycznych mają być zatrudniani na czas określony- od 3 do 5 sezonów, a szefowie innych instytucji kultury (np. muzeów) do 7 lat. To rozwiązanie z jednej strony wzmacnia pozycję dyrektora: chroni go przed arbitralnymi decyzjami organizatora, pozwala na realizacje wieloletnich planów artystycznych i stabilizuje zasady działania instytucji. Z drugiej strony – podobnie jak w przypadku pracowników artystycznych – wprowadza zasadę okresowej oceny.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej odbyło się w sejmie 4 lutego. Dokument został skierowany do prac w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 powrót