Konsultacje Założeń Programu współpracy MKiDN z organizacjami pozarządowymi

28-08-2015

Do 18 września br. potrwają konsultacje publiczne Założeń Programu współpracy MKiDN z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019.  Mają one zapewnić doprecyzowanie założeń, weryfikację potrzeb oraz włączenie do dokumentu rozwiązań i zgłaszanych uwag.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu „Programy dla zmiany – partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (POKL.05.04.02-00-I27/15), przedstawia do konsultacji wypracowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt dokumentu pn. „Założenia Programu Współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata  2017-2019”.

Założenia powstały w wyniku prac powołanego w ramach projektu Zespołu Konsultacyjnego, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych i MKiDN.

Konsultacje publiczne projektu mają zapewnić ich doprecyzowanie, weryfikację potrzeb w zakresie współpracy w najbliższych latach zgłaszanych przez stronę społeczną oraz zebranie i włączenie do dokumentu rozwiązań i uwag zgłaszanych przez interesariuszy.

 Termin konsultacji: 27.08 - 18.09.2015

Sposób konsultacji: Dokument do konsultacji znajduje się na stronie: stacja-konsultacja.pl. Do dokumentu dołączono formularz konsultacyjny składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Aby skonsultować Założenia, należy zamieścić odpowiedzi na portalu stacja-konsultacja.pl (konieczne logowanie), albo przesłać wypełniony formularz mailem na adres konsultacje@ofop(dot)eu.powrót