Krzycząc: Polska! Niepodległa 2018 – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

26-10-2018

na zdjęciu goście wernisażufot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Gliński,
 dyrektor Rypsonfot. Danuta Matloch

na zdjęciu wiceminister Sellin,
 wicepremier Gliński,
 wicemarszałek Beata Mazurekfot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Gliński,
 wiceminister Sellin,
 dyrektor Rypsonfot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Gliński i wicemarszałek Beata Mazurk fot. Danuta Matloch

na zdjęciu eksponatyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

 

- Cieszę się, że możemy przeżywać dziś tę okrągłą rocznicę w obcowaniu ze sztuką, z dziełami myśli i duszy – wykorzystajmy tę możliwość, aby przemyśleć własną tożsamość i czerpać z tego, czym dla naszych przodków stała się niepodległość i dążenie do wolnej Polski – powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński w Muzeum Narodowym podczas wernisażu wystawy „Krzycząc: Polska! Niepodległa 2018”.

- Jako Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego cieszę się, że Muzeum Narodowe w Warszawie dołącza już kolejnym wydarzeniem do przedsięwzięć uświetniających stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – powiedział prof. Gliński.

Minister kultury zwrócił uwagę, że myśl, która doprowadziła i wychowała ostatecznie tych, którzy niepodległość w roku 1918 wywalczyli, była niezwykle złożona – z jednej strony pulsowała chęcią rewolucji, powstań, konspiracji, z drugiej – spokojnego racjonalizmu i pracy organicznej. W tej rozmaitości było także pragnienie i tęsknota za znalezieniem tego, co wspólne i jednoczące, dające wszystkim wiarę w lepszą przyszłość.

- Chcę podkreślić pewnego rodzaju ładunek emocjonalny i uczuciowy wyrażony tytułem tej wystawy. Naszym przodkom przyszło po roku 1918 budować Ojczyznę w zupełnie nowych warunkach – przez poprzednie sto lat zmieniła się struktura społeczna, rozwinęły się technika i przemysł, co dawało także inne horyzonty i możliwości rozwoju, zmienił się rozkład sił geopolitycznych w Europie. (…) I w takiej właśnie perspektywie musieli oni wydobyć z siebie energię do ukonstytuowania nowego państwa, począwszy od przysłowiowego słupka granicznego aż do ram prawodawstwa i kultury narodowej uwolnionej od cenzury zaborców. Z tą perspektywą ta wystawa nas zapozna – z przeżyciem budowania państwowości, z doświadczeniem niepodległości, z przemianami zachodzącymi w polskim społeczeństwie na początku XX wieku – powiedział wicepremier Gliński.

 

O wystawie

Wystawa została organizowana z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej głównym założeniem jest skonfrontowanie przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych z przemianami polskiej sztuki na progu niepodległości.

W zbiorowej pamięci Polaków obraz dramatycznych wydarzeń, w wyniku których Polska odzyskała niepodległość, jest niewyraźny, zatarty, w najlepszym razie zbudowany z wyobrażeń powstałych w kręgu sztuki legionowej, wokół postaci „ojców niepodległości” – Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego – oraz ze starych fotografii i kronik filmowych. Wystawa ma na celu przybliżenie obrazu tego okresu poprzez dzieła sztuki.

Zwiedzający obejrzą obrazy Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza i innych artystów zamieszkałych na ziemiach polskich i poza nimi, powstałe tuż przed odzyskaniem niepodległości. W ich dziełach ukazana została walka o niepodległość Polski, jej główni aktorzy, uwiecznieni na obrazach i w portretach Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabjańskiego, Władysława Wankie, Leopolda Gottlieba, Leona Wyczółkowskiego, a także udział polskich artystów w działaniach wojennych i oddany przez nich obraz wojny i walki o niepodległość.

Osobna część wystawy poświęcona została wojnie polsko-bolszewickiej i jej obrazowi w sztuce i grafice propagandowej. Silnie zarysowane zostały wątki legionowe, postać J. Piłsudskiego, a także motywy batalistyczne oraz powstanie Sejmu w 1919 roku. Przedstawionym kilkuset obrazom, rzeźbom, grafikom towarzyszą wybrane fotografie i prezentacje multimedialne.

Oprócz wątków niepodległościowych i patriotycznych na wystawie zaprezentowane zostały nowe, dynamicznie rozwijające się tendencje artystyczne, które kształtowały nowoczesne oblicze odrodzonej Rzeczypospolitej.

Ponadto na wystawie znajdą się również prace artystów współczesnych, stanowiące rodzaj interwencji w zespoły dzieł dawniejszych – fragmenty Wesela Andrzeja Wajdy, rejestracja spektaklu Tadeusza Kantora Wielopole, Wielopole oraz realizacje Piotra Uklańskiego i Przemka Trusta Truścińskiego.

 powrót