List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do społeczności szkół artystycznych

01-09-2014

Minister Małgorzata OmilanowskaDrodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy Szkół Artystycznych,

rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny ma dla całej społeczności szkolnictwa artystycznego znaczenie szczególne. Po dwóch latach intensywnych przygotowań inicjujemy realizację zmian w szkolnictwie artystycznym stopnia podstawowego i średniego. Zgodnie z przyjętymi założeniami, będą one wprowadzane w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny i zostaną wdrożone w tym roku tylko w pierwszych klasach, zaś cały system szkolnictwa zostanie objęty zmianami w 2026 roku, co z pewnością pozwoli na ich lepszą adaptację. Szczególny nacisk położyliśmy na trzy kluczowe kwestie: rozwijanie gry zespołowej i pracę w zespole (przy zachowaniu szczególnej troski o najzdolniejszych uczniów), lepszą korelację treści przedmiotów oraz większą autonomię w zarządzaniu dla dyrektorów szkół. Wierzę, iż wypracowane w porozumieniu z całym środowiskiem zmiany podniosą jakość polskiego szkolnictwa artystycznego.

Wobec wdrażanych zmian przygotowaliśmy kilka inicjatyw, które pozwolą na ich skuteczną realizację. Centrum Edukacji Artystycznej opracowało przykładowe programy nauczania, które będą pełniły rolę merytorycznego i dydaktycznego przewodnika po nowych lub zmienionych przedmiotach w szkołach muzycznych i plastycznych. Także dzisiaj zostaje ogłoszony konkurs na napisanie 119 programów nauczania dla szkół muzycznych. Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych stworzyło specjalny pakiet szkoleń dla nauczycieli, pozwalający na poszerzenie ich kompetencji między innymi w zakresie prowadzenia zespołów, czy pracy z najmłodszymi uczniami. Ze względu na konieczność przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych dla szkół muzycznych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie, będzie można sfinansować zamówienie i prawykonanie nowego utworu muzycznego. Mogą to być kompozycje na dowolny zespół muzyczny czy instrument solowy, zaś utwory mogą mieć zarówno charakter dydaktyczny, jak i koncertowy. Także priorytety Edukacja artystyczna oraz Infrastruktura szkolnictwa artystycznego umożliwiają finansowanie działań związanych z wdrażaniem reformy szkolnictwa artystycznego.

Szanowni Państwo!

Liczę, iż radość muzykowania zespołowego, możliwość wybrania nowych specjalności i specjalizacji przez uczniów szkół muzycznych i plastycznych, a także większa autonomia szkół w kreowaniu własnej podmiotowości wpłyną na rozwój całego szkolnictwa artystycznego.

Proces przygotowywania zmian prowadziliśmy w duchu współpracy ze wszystkimi środowiskami. Wierzę zatem, iż twórcze podejście oraz zaangażowanie, które towarzyszyło wszystkim w dotychczasowych pracach, będą jeszcze większe w procesie realizacji zmian.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

            Życzę Wam, aby codzienny kontakt ze sztuką stanowił nieustanną inspirację do pracy nad talentami artystycznymi wszystkich uczniów szkół muzycznych, plastycznych i baletowych. Aby szanse jakie dają wprowadzane od tego roku zmiany zostały w pełni wykorzystane dla rozwoju indywidualnego oraz całego środowiska artystycznego.

prof. Małgorzata Omilanowska

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, 1 września 2014 r.

 powrót