List ministra kultury z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13-10-2018

na zdjęciu teczka ministra kulturyfot. Danuta Matloch

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński złożył pedagogom szkół arytystycznych podziękowania za ich pracę i życzenia dalszych sukcesów.  

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkolnictwa Artystycznego!

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej ma szczególny wymiar. W latach zaborczej niewoli narodowa kultura i sztuka były ostoją polskiego społeczeństwa. Dzieła Chopina i Moniuszki, Matejki i Kossaków, Mickiewicza i Słowackiego oraz innych luminarzy polskiej kultury pozwalały zachować narodowego ducha i utrzymać nadzieję na odrodzenie państwa.

W dniu nauczycielskiego święta powracam myślą do twórców polskiego szkolnictwa artystycznego, które pod zaborami stawiało swoje pierwsze kroki. To Wojciech Bogusławski i Józef Elsner, założyciele działającej od 1811 roku warszawskiej Szkoły Dramatycznej i Szkoły Publicznej Muzyki Elementarnej – pierwszych polskich szkół artystycznych. Ich rozwój  zawdzięczamy Apolinaremu Kątskiemu, który w 1861 roku doprowadził do powołania warszawskiego Instytutu Muzycznego, będącego jedyną uczelnią pod zaborem rosyjskim, która prowadziła wykłady po polsku. Działalność tych szkół kontynuują dzisiaj Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1. Szkoła Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, tworzona przez Zygmunta Noskowskiego, działa nieprzerwanie od 1883 roku, a jej nauczycielom zawdzięczamy powołanie wielkich konkursów instrumentalnych imienia Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego. Działalność pierwszej krakowskiej szkoły muzycznej zapoczątkował inny wybitny twórca – Władysław Żeleński. Poczet wybitnych postaci związanych ze szkolnictwem artystycznym w odrodzonej Polsce dopełniają Helena Kijeńska, Witold Friemann, Karol i Antoni Szafrankowie i wielu innych.

Drodzy Nauczyciele Szkół Artystycznych!

Mieliście Państwo grono wspaniałych poprzedników. Takie dziedzictwo stanowi zarówno głębokie zobowiązanie, jak i powód do dumy, duchową podporę w nauczycielskim trudzie. Możemy być dumni z naszych protoplastów, ale także z dzisiejszych osiągnięć nauczycieli i uczniów szkół artystycznych. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za ciągłe umacnianie narodowej tożsamości, które dokonuje się poprzez Państwa pracę. Życzę Państwu zawodowej i osobistej satysfakcji oraz wszelkich sukcesów.

Z wyrazami szacunku

 

Piotr Gliński

minister kultury  i dziedzictwa narodowego

 powrót