List ministrów kultury Polski, Francji i Niemiec do Komisarza UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży

09-06-2010

Z inicjatywy Polski w dniu 8 czerwca br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Bogdan Zdrojewski, Minister  Kultury i Środków Przekazu Francji pan Frederic Mitterand oraz Pełnomocnik Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediówpan Bernd Neumann wystosowali wspólny list do Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży pani Androulli Vassiliou, w którym zwracają uwagę na brak odniesienia do kultury i przemysłów kultury i kreatywnych w Strategii EU2020.

Ministrowie zwracają uwagę, że dalszy rozwój Unii Europejskiej nie jest możliwy bez uznania kluczowej roli, jaką odgrywa w tym procesie inwestowanie w kulturę, przemysły kultury i kreatywne oraz w kapitał społeczny. Zwracając uwagę na negatywne konsekwencje braku odniesienia do kultury, mogące prowadzić do marginalizacji tej sfery, Ministrowie wyrazili opinię, że rola kultury oraz przemysłów kultury i kreatywnych powinna zostać uwzględniona zarówno w Strategii, jak i w siedmiu Inicjatywach Flagowych.

Minister Bogdan Zdrojewski przekazał Komisarz Androulli Vassiliou kopię wspólnego listu ministrów podczas spotkania Rządu RP z Komisją Europejską, które odbyło się 9 czerwca br. w Brukseli.

Do pobrania:powrót