Lista 50 finalistów I etapu konkursu scenariuszowego

02-11-2016

Konkurs scenariuszowy ogłoszono podczas konferencji prasowej w MKiDN 13 lipca br.

 

50 autorów wniosków stypendialnych – spośród 856 nadesłanych w I etapie konkursu na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski – przeszło do II etapu konkursu. Finaliści otrzymają stypendium w wysokości 3 tys. zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie treatmentu scenariusza filmu.

Jury konkursu stypendialnego, pod przewodnictwem scenarzysty, Jarosława Sokoła, obradowało 26 października br. w siedzibie Narodowego Centrum Kultury. Po merytorycznej dyskusji i licznych głosowaniach jurorzy wybrali 50 wniosków spełniających wysokie kryteria poznawcze (historyczne) i artystyczne.

Wybrane projekty zostały przedstawione do oceny i zatwierdzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2 listopada br. wicepremier prof. Piotr Gliński zatwierdził otrzymaną listę 50 autorów wniosków stypendialnych.

II etap konkursu scenariuszowego

Teraz przed finalistami I etapu konkursu kolejne zadanie - stworzenie zarysu scenariusza filmu. W drugim etapie konkursu, spośród stworzonych treatmentów wyłonionych zostanie do 5 stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 50 tys. zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej zarys, pełnego scenariusza filmu.

Stypendia przyznawane są decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium w drugim etapie konkursu zapadnie do 30 stycznia 2017 r.

Skład jury: Jarosław Sokół (przewodniczący), Remigiusz Włast-Matuszak (sekretarz), Joanna Kos-Krauze, dr Matusz Werner, Rafał Wieczyński, Piotr Gociek, Piotr Dzięcioł, Dariusz Wieromiejczyk i prof. Wojciech Roszkowski.

Konkurs stypendialny na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski został ogłoszony w lipcu br. Jego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Lista 50 osób z I etapu konkursu stypendialnego wybranych przez jury i zatwierdzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wg uzyskanych punktów od jury) :

 1. Jan Komasa
 2. Robert Gliński (zrzekł się stypendium)
 3. Joanna Siedlecka
 4. Jarosław Szoda
 5. Wojciech Biedroń
 6. Piotr Wroński
 7. Tomasz Kamiński
 8. Jacek Inglot
 9. Joanna Didik
 10.  Grzegorz Królikiewicz
 11. Jacek Kramarski
 12. Marta Dzido
 13. Tadeusz Michrowski
 14. Klaudiusz Kuś
 15. Michał Konarski
 16. Jędrzej Napiecek
 17. Jacek Raginis-Królikiewicz
 18. Bolesław Pawica
 19. Piotr Flisiuk
 20. Sebastian Reńca
 21. Piotr Staszczyk
 22. Andrzej Barański
 23. Andrzej Gołda
 24. Marek Ławrynowicz
 25. Piotr Andrejew
 26. Włodzimierz Rosowski
 27. Piotr Samolewicz
 28. Włodzimierz Antkowiak
 29. Magdalena Merk
 30. Wojciech Lepianka
 31. Marcin Tyszkiewicz
 32. Olaf Olszewski
 33. Bartosz Paduch
 34. Mirosław Orzechowski
 35. Agnieszka Molenda
 36. Tomasz Klimala
 37. Jacek Kowalski
 38. Antoni Heba
 39. Paulina Skibińska
 40. Michał Drzewiecki
 41. Jacek Gatner
 42. Paweł Furman
 43. Mirosław Jasiński
 44. Ewa Bulanda
 45. Andrzej Kęcki
 46. Krzysztof Szwed
 47. Bartosz Warwas
 48. Mariusz Ciszewski
 49. Jacek Komuda
 50. Michał Mróz


powrót