Łódź Miastem Filmu UNESCO. „To nowe otwarcie”

31-10-2017

 

"To nowe otwarcie dla Łodzi, która obecnie z miasta przemysłowego przeobraża się w wiodący ośrodek innowacji i kultury. Przyznanie tytułu Miasta Filmu UNESCO jest wielkim zaszczytem, ale też szansą na dynamiczny rozwój i międzynarodową promocję naszego filmowego dziedzictwa” - tak wicepremier Piotr Gliński skomentował uzyskanie przez Łódź tytułu Miasta Filmu UNESCO.

Łódź – jako jedno z 64 miast reprezentujących 44 krajów – znalazła się w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN). Listę nowych członków UCCN podała 31 października 2017 r. dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova.

"To nowe otwarcie dla Łodzi, która obecnie z miasta przemysłowego przeobraża się w wiodący ośrodek innowacji i kultury. Przyznanie tytułu Miasta Filmu UNESCO jest wielkim zaszczytem, ale też szansą na dynamiczny rozwój i międzynarodową promocję naszego filmowego dziedzictwa. Tu, w Łodzi, bije serce polskiej kinematografii i dlatego warto wspierać projekty czerpiące z tradycji tego miasta, które teraz nabiera rozpędu. Serdecznie gratuluję wszystkim łodzianom tego sukcesu" - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

4 uczelnie, festiwale, muzea

Łódzką aplikację do UNESCO przygotowało Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Od listopada ubiegłego roku przeprowadzono m.in. konsultacje środowiskowe i badania opinii publicznej. We wniosku znalazły się informacje o czterech łódzkich uczelniach wyższych, przygotowujących do pracy we wszystkich kluczowych dziedzinach związanych z filmem; festiwalach – m.in. Transatlantyku, Cinergii, Festiwalu Kamera Akcja, Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu - licznych podmiotach zajmujących się produkcją i postprodukcją filmową; dziesiątkach stowarzyszeń i inicjatyw filmowych; muzeach - m.in. Muzeum Kinematografii i Muzeum Animacji Se-Ma-For - a nawet o Łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej.

W planach m.in. "żywa" ulica filmowa

Wśród planów Łodzi na najbliższe lata jest m.in. zakończenie projektu budowy NCKF, utworzenie "żywej" ulicy filmowej, pełniącej rolę produktu turystycznego i gotowego planu filmowego, a także stworzenie wieloletniego programu edukacji filmowej w szkołach oraz powołanie międzynarodowego klastra animacji.

Łódź zaprezentuje się jako Miasto Filmu w połowie 2018 r. na pierwszym w Polsce spotkaniu miast kreatywnych, którego gospodarzami będą Kraków i Katowice.

Łódź kandydatem do organizacji EXPO

Łódź jest także jednym z kandydatów do organizacji International Expo 2022. Już 15 listopada br. Międzynarodowe Biuro Wystaw (BIE) zdecyduje które miasto zorganizuje wystawę.

W Łodzi wystawa może się odbywać od czerwca do września 2022 r. Jej tematem przewodnim ma być rewitalizacja miast, jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie. Wyjątkowość Expo 2022 w Łodzi polegać ma na tym, że wystawa nie będzie budowana od podstaw na obrzeżach miasta, lecz powstanie w ścisłym jego centrum.

International Expo, czyli tzw. małe Expo, są organizowane co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi na temat wystawy wybrano rewitalizację obszarów miejskich.

Jeśli Łódź zdobędzie prawo do organizacji Expo, w czasie trzech miesięcy trwania wystawy miasto może odwiedzić nawet 8 mln zwiedzających. Zdaniem władz, możliwość zaprezentowania się Polski na Expo będzie czynnikiem rozwojowym, nie tylko dla Łodzi i całego kraju, ale nawet dla Europy Środkowo-Wschodniej.

 

 powrót