Łotwa: odznaczenie dla ministra Bogdana Zdrojewskiego

08-05-2013

Krzyż Uznania II stopnia otrzymał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski z rąk Prezydenta Łotwy, Andrisa Bērziņša.  Jacek Miler - dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN oraz jego zastępczyni Dorota Janiszewska – Jakubiak otrzymali odpowiednio Krzyże Uznania III i IV stopnia. Wszystkich wyróżniono za "nadzwyczajne, trwałe wysiłki na rzecz wzmacniania bogatej i dynamicznej współpracy w dziedzinie kultury" między obydwoma krajami. Ceremonia miała miejsce w trakcie wizyty w Rydze, która odbyła się 4 maja br.


fot. archiwum Ambasady RP na Łotwie

Podczas pobytu na Łotwie minister Bogdan Zdrojewski spotkał się z tamtejszą Minister Kultury Žanetą Jaunzeme-Grende. Omówił z nią zagadnienia związane z ochroną wspólnego dziedzictwa kulturowego obu krajów, współpracy kulturalnej w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz rozwoju sektora przemysłów kultury i kreatywnych.

Ponadto szef resortu kultury odwiedził wystawę Lecha Majewskiego w Muzeum Sztuki Rīgas Birža w Rydze. Obejrzał też zabytki zrewitalizowane dzięki finansowemu wsparciu MKiDN, tj. zespół malowideł ściennych w dawnym karcerze Politechniki Ryskiej (obecnie w gmachu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze) oraz miejsca ekspozycji zwróconych stronie łotewskiej dóbr kultury, które po II wojnie światowej znajdowały się w polskich zbiorach. Obiekty te to świecznik z kościoła luterańskiego p.w. św. Piotra w Rydze (po II wojnie światowej znajdował się w katedrze rzymsko katolickiej we Włocławku) oraz pulpit z kościoła luterańskiego p.w. Trójcy Świętej w Jelgawie (po II wojnie światowej wchodził w skład kolekcji  Muzeum Narodowego w Poznaniu). W Jelgawie minister Zdrojewski spotkał się też z merem miasta, Andrisem Ravisem.powrót