Lwy powróciły na Cmentarz Orląt Lwowskich

17-12-2015

fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Dwie zabytkowe rzeźby przedstawiające lwy z Cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie powróciły 17 grudnia br. na swoje dawne miejsce. Zostały stamtąd usunięte w latach 70. ubiegłego wieku przez władze sowieckie.

Na odbudowanym, uroczyście poświęconym i odsłoniętym w 2005 r. Cmentarzu Orląt Lwowskich zabrakło figur lwów, których usunięcie było jednym z elementów celowego unicestwiania tej jednej z najważniejszych polskich nekropolii wojennych.

W wyniku wieloletnich starań stronie polskiej udało się uzyskać przychylność administracji miasta Lwowa, a życzliwa współpraca ze stroną ukraińską doprowadziła do powrotu lwów na ich historyczne miejsce. Kolejnym etapem będzie konserwacja obu figur przewidziana na wiosnę 2016 r.

Całość prac, koordynowanych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego, finansowana jest ze środków Rzeczypospolitej Polskiej. Strona polska finansuje także wykonanie replik obu lwów i ich umieszczenie w miejscach dotychczasowego posadowienia oryginałów.powrót