Magdalena Gawin

09-04-2017

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołana 23 listopada 2015 r.
Generalny Konserwator Zabytków

dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin

dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin


Sekretariat
tel. (22) 42 10 499
fax (22) 826 07 26

e-mail:
podsekretarz.gawin
@mkidn.gov.pl

Magdalena Gawin urodziła się w 1972 r. w Warszawie. Z zawodu historyk, eseistka. Od 26 listopada 2015 r. pełni funkcję generalnego konserwatora zabytków.

W 1996 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historii uzyskując dyplom magistra historii. Podjęła pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W 2002 r. obroniła rozprawę: „Higiena Rasy. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880-1953” i zdobyła stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. 12 maja 2016 roku uzyskała w IH PAN stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Spór o równouprawnienie kobiet 1864-1919”.

W 2007-2008 roku zorganizowała (wspólnie z dr S. Kuźmą) multimedialną wystawę bilingwalną: „Walka z degeneracją rasy” poświęconą polskiemu i zagranicznemu ruchowi eugenicznemu prezentowaną w Sali wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej (kwiecień 2008 r.). W 2012 roku zainicjowała powstanie filmu dokumentalnego pt. „ Śmierć psychiatry” opisującego samobójczą śmierć dr Karola Mikulskiego 17 marca 1940 r., który odmówił Niemcom wyznaczenia listy pacjentów przeznaczonych do eksterminacji. W latach 2013-2015 r. rozpoczęła badanie dotyczące przebiegu okupacji niemieckiej na północnym Mazowszu w okolicach nazistowskiego obozu zagłady Treblinka i sądzenia zbrodni z lat wojny w PRL. Inicjatorka Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Uczestniczka licznych programów badawczych, konferencji naukowych w kraju i zagranicą.

Magdalena Gawin jest autorką książek (m.in. „Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880-1952”, „Bilet do nowoczesności. O kulturze w XIX-XX wieku”), opracowań, artykułów i wywiadów. Teksty jej autorstwa ukazywały się w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych, jak i prasie codziennej.

Jest mężatką, ma dwoje dzieci: Marysię i Adama.

Materiały do pobrania:

Zdjęcie Podsekretarz Stanu Magdaleny Gawin (3.1MB)powrót