Malta Festival Poznań 2013

07-05-2013

Program tegorocznej, 23 edycji festiwalu Malta został przedstawiony 5 maja br. podczas konferencji prasowej z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Jej uczestnikami byli także m.in. Karol Działoszyński - przewodniczący Rady Fundacji Malta, Dariusz Jaworski - wiceprezydent Poznania, Romeo Castellucci- kurator tegorocznego idiomu festiwalowego oraz Paweł Rzepka- Przewodniczący Rady Nadzorczej AQUANET. Podczas konferencji podpisano list intencyjny dotyczący współpracy przy organizacji festiwalu.

Malta Festival Poznań 2013 - konferencja prasowa
Malta Festival Poznań 2013 - konferencja prasowa. fot.: Danuta Matloch

Malta Festival Poznań 2013 - konferencja prasowa
Malta Festival Poznań 2013 - konferencja prasowa. fot.: Danuta Matloch

Malta Festival Poznań 2013 - konferencja prasowa
Malta Festival Poznań 2013 - konferencja prasowa. fot.: Danuta Matloch

Malta Festival Poznań 2013 - konferencja prasowa
Malta Festival Poznań 2013 - konferencja prasowa. fot.: Danuta Matloch

Malta Festival Poznań jest największym i najważniejszym festiwalem sztuk performatywnych w Polsce, zajmującym również ważne miejsce w kalendarzu europejskich imprez kulturalnych. Co roku gromadzi ok. 50 tysięczną publiczność, a ok. 500 artystów pokazuje ok. 150 wydarzeń.

23 edycja festiwalu potrwa od 24 czerwca do 20 lipca br.- po raz pierwszy aż 4 tygodnie. Tradycyjnie, w pierwszym tygodniu (24-29 czerwca) program skupiony będzie wokół tematu przewodniego – idiomu, który w tym roku brzmi Oh man, oh machine / człowiek-maszyna,  którego kuratorem jest Romeo Castellucci-  uznawany jest za jednego za najważniejszych twórców z pogranicza teatru, performansu i sztuk wizualnych w Europie. Nowością będzie czterotygodniowy program działań artystyczno-społecznych zatytułowany Generator Malta.

Od 2010 r. program festiwalu (obejmujący takie dziedziny jak teatr, performance, muzyka, taniec i film) budowany jest wokół wybranego tematu przewodniego – idiomu, który odnosi się bądź to do ważnych, a mało w Polsce znanych, zjawisk w sztuce światowej, bądź też do zagadnień zajmujących kluczowe miejsce w refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Do tej pory miały miejsce trzy odsłony idiomu: Flamandowie (2010), Wykluczeni (2011) i Akcje azjatyckie/ Asian Investments (2012).

W 2013 r. istotą idiomu zatytułowanego Oh man, oh machine / człowiek-maszyna, będzie relacja między człowiekiem a „maszyną”, rozumianą jako synonim szeroko pojętej technologii. Technologia stała się bowiem nieodłącznym elementem naszej codzienności we wszystkich jej obszarach: od gospodarki poprzez naukę, medycynę, komunikację (zarówno przestrzenną jak i międzyludzką), ochronę środowiska po sztukę. Może człowiekowi służyć lub mu zagrażać, dlatego wzbudza zarówno zachwyt jak i niepokój, a jej rola w naszym codziennym życiu domaga się refleksji i oswojenia. Ogromną rolę odgrywa w tym procesie sztuka, która poruszając i przetwarzając najbardziej istotne tematy, przybliża je i pokazuje ich bogactwo i złożoność. Malta Festival Poznań jest platformą dialogu między twórcami i społecznością.

Choć w ciągu swojej 23-letniej historii „Malta” zmieniła się i z festiwalu teatralnego przekształciła się w interdyscyplinarny festiwal sztuk performatywnych, to jednak jej idea pozostała niezmienna. Misją  nadal jest nie tylko prezentowanie wybitnych artystów, odkrywanie nowych talentów i współtworzenie ważnych projektów artystycznych, ale również tworzenie atmosfery sprzyjającej otwarciu się na bycie razem, na dzielenie się swoimi emocjami, pomysłami, energią.

Ważnym elementem tegorocznego festiwalu będą działania nakierowane na odbudowywanie więzi międzyludzkich, tworzenie projektów dla lokalnych społeczności przy ich współudziale. Temu służyć będzie projekt GENERATOR MALTA i wszystkie składające się na niego akcje i wydarzenia. GENERATOR MALTA to również nowy klub festiwalowy, który będzie działał na poznańskim Placu Wolności oferując bogaty program artystyczny i warsztatowy, w ramach którego zaplanowane są spektakle, koncerty, Silent Disco, warsztaty, happeningi oraz działania angażujące publiczność i lokalną społeczność (m.in. tzw. „Fify” czyli popularne potańcówki).

 powrót