Medal „Gloria Artis” dla dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku

11-12-2017

fot. Kamil Jastrzębski

fot. Kamil Jastrzębski

fot. Kamil Jastrzębski

fot. Kamil Jastrzębski

fot. Kamil Jastrzębski

 

Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 11 grudnia 2017 r. odznaczenie odebrał z rąk wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego  Jarosława Sellina.

Pracę w Muzeum Zamkowym w Malborku Mariusz Mierzwiński rozpoczął od asystentury w dziale archeologii, później przeszedł wszystkie szczeble w hierarchii naukowej i administracyjnej (asystent, adiunkt, kustosz, starszy kustosz, zastępca kierownika, a później kierownik Działu Historii Zamku, wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich. W 1987 roku objął funkcję dyrektora Muzeum.

Od ponad 40 lat Mierzwiński jest zaangażowany w odbudowę największego zamku gotyckiego na świecie. Od 30 lat kieruje pracami konserwatorskimi, przyczyniając się - po 10 latach starań - do wpisu Malborskiego Zespołu Zamkowego w 1997 r. u na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a także na listę Pomników Historii. Największymi osiągnięciami dyrektora w tym zakresie są: odbudowanie Wielkiego Refektarza w Zamku Wysokim w latach 2006 – 2010, odbudowa tzw. Wału Plauena (2009 – 2014) i przeprowadzenie prac konserwatorskich w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny (2014 – 2017).

Autor wielu artykułów naukowych związanych z pracami konserwatorskimi na Zamku w Malborku. Promotor sztuki polskiego bursztynu w kraju i za granicą (wystawy, wydawnictwa). Jest członkiem licznych organizacji i towarzystw naukowych. Współzałożyciel i wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich, członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, Srebrnym Krzyżem Zasługi, nagrodą Fundacji Toepfera za wkład w rozwój współpracy między Polską i Bawarią. Od 2008 roku posiada tytuł Zasłużony dla Miasta Malborka. Ma w dorobku też nagrody od branży turystycznej, Gryfa Pomorskiego, Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP i wiele innych.powrót