Medale "Gloria Artis" i nagrody w dziedzinie muzyki

26-09-2018

Glorie Artisfot. Jacek Łagowski

Glorie Artisfot. Jacek Łagowski

Glorie Artisfot. Jacek Łagowski/p>

Glorie Artisfot. Jacek Łagowski

Glorie Artisfot. Jacek Łagowski/p>

Andrzej Tuchowski, Wojciech Ziemowitowi Zych, Małgorzata Markowska oraz Zbigniew Ciechan otrzymali medale „Zasłużony Gloria Artis” oraz Nagrody Specjalne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienia wręczyła muzykom wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka. Ten zaszczyt jest znakiem tego, że docenia się myśl kompozytorską – mówili laureaci nagród ministerialnych. Podczas uroczystości wręczone zostały  także nagrody dla laureatów Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda, Nagrody Honorowej ZKP, Nagrody ZKP za zasługi na polu edukacji oraz Dorocznej Nagrody ZKP.

Andrzej Tuchowski

Kompozytor i muzykolog został odznaczony Medalem Srebrnym Zasłużony Gloria Artis  oraz Nagrodą Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest wykładowcą Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest autorem czterech monografii: Symbolika oper Benjamina Brittena (Zielona Góra 1990), Benjamin Britten - twórca, dzieło, epoka (Kraków 1994), Integracja strukturalna w świetle przemian stylu Chopina, (Kraków 1996) oraz  Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego (Wrocław 2015), a także przeszło 70 artykułów i rozpraw, opublikowanych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii, Szwecji i Rosji. W swej pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na problematyce estetycznej i techniczno-kompozytorskiej muzyki XIX i XX wieku, twórczości Chopina, Brittena, Szymanowskiego, ale także zagadnieniach analizy i krytyki muzycznej. Jako kompozytor Andrzej Tuchowski może się także poszczycić znaczącym dorobkiem, zwłaszcza w zakresie muzyki do spektakli teatralnych oraz muzyki akordeonowej. Jest między innymi laureatem I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Castelfidardo we Włoszech w 2000 roku. Andrzej Tuchowski dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1988, 1998).

Wojciech Ziemowit Zych

Kompozytor specjalizujący się w muzyce instrumentalnej został odznaczony Medalem Srebrnym Zasłużony Gloria Artis oraz Nagrodą Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie. Odbył studia w zakresie kompozycji w klasie Marka Stachowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem). Swoje umiejętności doskonalił podczas studiów podyplomowych pod kierunkiem Petera-Jana Wagemansa w Konserwatorium w Rotterdamie. Uczestniczył także w wielu kursach kompozytorskich, m.in. w Radziejowicach (1997), Gdańsku (1998), Buckow koło Berlina (1999), Darmstadt (2008). Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1999). W 2006 uzyskał stopień doktora sztuki. Utwory Wojciecha Ziemowita Zycha regularnie pojawiają się w repertuarach festiwali takich jak Warszawska Jesień, Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich czy Musica Polonica Nova we Wrocławiu. Jego kompozycje były prezentowane także podczas festiwali UltraSchall w Berlinie (2006) oraz "Musikhøst" w Odense w Danii (2007),  a także "FOCUS! 2011 – Polish Modern: New Directions in Polish Music Since 1945" w Nowym Jorku. Wojciech Ziemowit Zych pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 2006-2008 był członkiem Komisji Repertuarowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień". Od 2007 roku jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich.

Małgorzata Markowska

Małgorzata Markowska została odznaczona Medalem Brązowym „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”. Od ponad trzydziestu lat promuje polską muzykę klasyczną oraz polskich twórców i muzyków, organizując w tym czasie ponad czterdzieści koncertów i wydarzeń artystycznych w Polsce i za granicą. Swoimi działaniami i ciężką pracą przyczynia się do lepszego poznania i zrozumienia polskiej muzyki głównie w Stanach Zjednoczonych, przyczyniając się tym samym do promocji Polski i jej kultury w tych środowiskach i kręgach Stanów Zjednoczonych, które odpowiedzialne są za edukowanie oraz kształtowanie postaw i opinii nowych pokoleń Amerykanów.

Zbigniew Ciechan

Kompozytor, pianista, aranżer, pedagog i publicysta muzyczny w jubileusz 70-lecia pracy został odznaczony Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Urodzony 9 listopada 1929 w Bystromowicach na Wileńszczyźnie. Studiował początkowo w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, następnie teorię muzyki oraz kompozycję pod kierunkiem Witolda Rudzińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W latach 1961-66 był kierownikiem muzycznym kabaretu studenckiego "Stodoła" w Warszawie, w 1964 - zespołu Alibabki, od 1966 do 1970 - Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego "Granica". Współpracował z Redakcją Muzyki dla Dzieci Polskiego Radia jako twórca audycji dydaktycznych i popularyzatorskich. Prowadził wykłady z zakresu aranżacji w Akademii Muzycznej w Warszawie, a także uczył przedmiotów muzycznych w Instytucie Wychowania Muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Redaktor czasopisma "Wychowanie Muzyczne w Szkole", autor pierwszego w Polsce podręcznika aranżacji muzyki rozrywkowej "Aranżacja" oraz innych podręczników: "Nauczyciel i twórczość muzyczna uczniów", "Zabawy z echem. Od melodii do aranżacji”, "Grająca klawiatura. Melodie na keyboard". Zbigniew Ciechan jest laureatem wielu nagród - otrzymał Nagrody Polskiego Radia (1963, 1965, 1971, 1973), nagrodę specjalną na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za piosenkę Idzie świt do słów Jerzego Litwiniuka, którą wykonał zespół Alibabki (1964), Srebrny Pierścień na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu (1971), Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1977) oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (1983).

Nagrody ZKP

W 59-tym Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda nagrodę główną  otrzymał  Kamil Kruk, a wyróżnieniem został nagrodzony Filip Sporniak. Nagrodę Honorową ZKP za zasługi dla promocji muzyki polskiej przyznano Lisie Jakelski za znakomitą książkę pt. "Making New Music in Cold War Poland", wydaną przez University of California Press w 2017 roku, za popularyzację wiedzy o źródłach polskiej muzyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli festiwalu Warszawska Jesień w anglojęzycznych kręgach naukowych i czytelniczych. Nagroda ZKP za zasługi na polu edukacji została przyznana Magdalenie Radziejowskiej za wybitne osiągnięcia w kierowaniu czołową placówką edukacji muzycznej w Warszawie. W latach 2002-2012 pełniła ona funkcję dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie przy ul. Miodowej. Jak zaznaczono, "realizowała z powodzeniem misję kulturotwórczą". Prezydium Zarządu Głównego ZKP, przyznając tegoroczną Nagrodę Edukacyjną, podkreśliło rolę Radziejowskiej w pozyskaniu nowej siedziby dla szkoły, którą kierowała. Doroczna Nagroda ZKP została przyznana Krzysztofowi Baculewskiemu za pełną powagi i odpowiedzialności postawę kompozytorską, znaczący dorobek muzykologiczny oraz owocną działalność pedagogiczną. Drugą Doroczną Nagrodę ZKP otrzymał Leszek Polony za wybitną twórczość naukową, sięgającą subtelnie poza granice muzykologii, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad twórczością Mieczysława Karłowicza.

 powrót