Miasteczko Młodych ESK- podpisanie porozumienia

03-02-2011

Porozumienie w sprawie realizacji projektu Miasteczko Młodych ESK zostało podpisane 3 lutego pomiędzy ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim a prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem.

Miasteczko Młodych ESK- podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu Miasteczko Młodych ESK, pomiędzy ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim a prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem.

Pierwsza edycja projektu „ Europejski Stadion Kultury” pn. Miasteczko Młodych ESK odbędzie się pod koniec sierpnia br. w Rzeszowie. Będzie to przedsięwzięcie kulturalne w formie kilkudniowej imprezy, w której uczestniczyć będą przedstawiciele Polski i Ukrainy. 

Ideą pro­jek­tu jest włą­cze­nie sfery kul­tu­ry w ogrom­ne przed­się­wzię­cie spor­to­we, jakim będą Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w Piłce Noż­nej 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Podpisany dokument jest efektem wspólnie podjętej przez Ministra kultury i Prezydenta Rzeszowa decyzji o współorganizacji wydarzenia, ogłoszonej podczas ubiegłorocznej konferencji prasowej.

W obecności Ministra i Prezydenta Rzeszowa podpisane zostało również porozumienie o współpracy między Narodowym Centrum Kultury a Estradą Rzeszowską, które będą współorganizatorami „Miasteczka Młodych ESK”.

.powrót