logo

Aktualności

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wybrane aspekty ewakuacji osób i Zbiorów"

25-09-2017

Polski Komitet Błękitnej Tarczy był współorganizatorem merytorycznym konferencji międzynarodowej "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów", organizowanej przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, przy współudziale Komendy Głównej PSP. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu podmiotów odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń. Jednym z ważnych elementów konferencji były praktyczne ćwiczenia pożarowe na obiekcie zabytkowym - Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Program Konferencji >>


Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wybrane aspekty ewakuacji osób i Zbiorów", Kraków, 20-22.09.2017Wstecz