Międzynarodowy kongres poświęcony badaniom nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

05-10-2018

na zdjęciu wyróżnieni medalami Gloria Artisfot. POLONIKA (materiały prasowe)

W Rzeszowie zakończył się IV Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, podczas którego wręczone zostały najwyższe odznaczenia resortowe, przyznane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego – medale „Gloria Artis” oraz odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wydarzenie, które ma na celu pogłębianie wiedzy na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego Rzeczypospolitej pozostającego poza granicami Polski, wpisuje się w kalendarz najważniejszych wydarzeń naukowych.

Tematyka tegorocznego kongresu, który zakończył 5 października, dotyczyła wszelkich aspektów związanych z dziedzictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i szlacheckiego narodu politycznego (sarmackiego) wywodzącego się zarówno z terenów, jak i spoza granic współczesnej Polski. Ponadto, w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zaprezentowano referaty stanowiące upamiętnienie tego wydarzenia. Pierwszego dnia obrad odczytany został list Sekretarza Stanu w MKiDN Jarosława Sellina skierowany do organizatorów i uczestników kongresu.

 

Nagrodzeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podczas Kongresu wręczone zostały medale i odznaczenia przyznane przez wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego osobom zasłużonym dla badań nad dziedzictwem Rzeczypospolitej. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali Tadeusz Bernatowicz i Waldemar Józef Deluga. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odebrali: Tomasz Dziurawiec, Piotr Jacek Jamski, Dariusz Subocz oraz Krzysztof Mikulski. Natomiast Cezary Kuklo otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

O Kongresie

Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” jest organizowany co trzy lata w różnych miastach przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. W tym roku współorganizacji kongresu podjął się Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Pierwsza edycja kongresu odbyła się w 2009 r. w Białymstoku, trzy lata później gospodarzem wydarzenia była Warszawa. Po kolejnych trzech latach kongres powrócił do stolicy Podlasia, w tym roku odbył się w Rzeszowie.

Celem kongresu jest możliwie kompleksowe zaprezentowanie aktualnego stanu badań oraz potrzeb badawczych w obszarze dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny kulturowej pozostającej poza granicami naszego kraju. Podczas interdyscyplinarnego spotkania historyków, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, muzealników, archiwistów, bibliotekarzy oraz literaturoznawców, naukowcy mają możliwość wymiany doświadczeń, jakie były udziałem przedstawicieli różnych gałęzi nauk humanistycznych. W trakcie kongresu jest przywracana, poszerzana i weryfikowana wiedza o dziełach powstałych na ziemiach nienależących już do Polski. Są również odkrywane nieznane dotąd szerzej zjawiska artystyczne oraz dorobek wielu zapomnianych twórców i artystów.

 powrót