Minister Bogdan Zdrojewski spotkał się ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Teatrów

18-02-2014

fot. Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

 

18 lutego br. Minister Bogdan Zdrojewski spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy dyrektorów instytucji artystycznych, dotyczące m.in. postanowień w umowach z organizatorami w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji i wynikającą z nich realizacją wzajemnych zobowiązań. 

Minister przyjął zaproszenie SDT na kwietniowe Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia i wyraził nadzieję, że do tego czasu uda się przygotować informację o perspektywach nowego rozdania Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 i zmianach w ustawie o zamówieniach publicznych.

Powołane w 1993 roku Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów jest organizacją skupiającą dyrektorów polskich scen, której działalność koncentruje się na prawnych i organizacyjnych fundamentach funkcjonowania teatrów, jako instytucji artystycznych. Stowarzyszenie inicjuje i opiniuje nowe rozwiązania prawne oraz wystąpienia o powoływanie lub odwoływanie dyrektorów teatrów. Przedstawiciele SDT zapraszani są przez organizatorów instytucji artystycznych do komisji konkursowych na kandydata na stanowisko dyrektora, a także przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do różnorodnych zespołów doradczych i konsultacyjnych jak np. Rada do spraw Instytucji Artystycznych. SDT prowadzi również działalność informacyjną, szkoleniową, promocyjną oraz zajmuje się kwestiami zawodowymi i warunkami pracy dyrektorów. 

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów na spotkaniu reprezentowali: prezes – senator Barbara Borys-Damięcka; wiceprezes – Ryszard Markow, zastępca dyrektora Teatru Ateneum w Warszawie; wiceprezes  – Paweł Szkotak, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu; sekretarz – Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie; skarbnik – Arkadiusz Klucznik, dyrektor Teatru im. H. Andersena w Lublinie; członek zarządu – Dariusz Miłkowski, dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie; członek zarządu – Bartosz Zaczykiewicz, zastępca dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowali: Zenon Butkiewicz, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury oraz Bożena Sawicka, naczelnik Wydziału Nadzoru nad Instytucjami Kultury.powrót