Minister Bogdan Zdrojewski w Estonii

11-02-2014

Jubileuszowy, X Konkurs Chopinowski w Narwie rozpoczął się 2 lutego br. Jego zwieńczeniem była Gala Chopinowska w Tallinnie 9 lutego, której gośćmi honorowymi byli Minister Kultury RE Urve Tiidus oraz Minister Kultury i Dziedzictwa RP Bogdan Zdrojewski. W trakcie gali minister Zdrojewski wręczył dyplom  laureatowi Grand Prix - Adamowi Mikołajowi Goździewskiemu. Jest to drugi, po Juli Kociuban, polski laureat nagrody głównej konkursu w czasie jego 15-letniej historii.

Logo - Jubileuszowy,
 X Konkurs Chopinowski w Narwie

Wydarzenie jest projektem flagowym Ambasady RP w Tallinnie od roku 1997. Udział w nim stanowi pierwsze muzyczne wyróżnienie dla laureatów, którzy zagrali na scenie najbardziej prestiżowej w Estonii sali koncertowej z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Miasta Narwa. Gala, rejestrowana i transmitowana przez Estońską Rozgłośnię Radiową i Telewizyjną ERR, miała także wymiar charytatywny. Odbyła się tradycyjnie pod hasłem „Pomóż nam zamienić stukot klawiatury Braille’a na dźwięki fortepianu Chopina”. Zebrane środki przeznaczone będą na dofinansowanie edukacji muzycznej niewidomych uczniów Vanalinna Hariduskolleegium w Tallinnie.

10 lutego br. minister Zdrojewski rozmawiał z Minister Kultury RE Urve Tiidus. Tematami spotkania były m.in. współpraca obu resortów, Partnerstwo ds. Kultury Wymiaru Północnego (NDPC) oraz Prezydencja Estonii i Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Tego samego dnia w ambasadzie RP w Tallinie minister Bogdan Zdrojewski spotkał się z przedstawicielami estońskiego środowiska artystycznego. Następnie zwiedził Muzeum Sztuki KUMU.

Polsko - estońska współpraca kulturalna odbywa się na mocy międzyrządowej umowy z 1992 r. Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury między resortami kultury obu krajów zawarto w 2006 r.  Jedną z najbardziej intensywnych płaszczyzn współpracy jest muzyka, w ramach której najważniejszym wydarzeniem jest odbywający się co 2-lata Konkurs Chopinowski w Narwie. Regularnie odbywają się przeglądy twórczości polskich reżyserów filmowych (m.in. K. Kieślowskiego, R. Fidyka), a filmy polskich i estońskich twórców biorą udział w najważniejszych festiwalach i pokazach w obu krajach. Uznaniem cieszy się w Estonii dorobek polskiego teatru, muzyka współczesna i klasyczna oraz folklor. Na estoński przetłumaczono dzieła polskich pisarzy (m.in. W. Szymborskiej, W. Gombrowicza, Cz. Miłosza, J. Pilcha). MKiDN uczestniczy w pracach dokumentacyjnych w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego związanych z polonikami w Tartu (Dorpat) - miasto należało do Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku.powrót