Minister Bogdan Zdrojewski w warszawskiej bibliotece przy ul. Koszykowej

18-04-2014

fot.: Krzysztof Żuczkowski
fot.: Krzysztof Żuczkowski

W marcu 2015 r. planowane jest zakończenie rozbudowy i modernizacji Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. 17 kwietnia br. teren inwestycji odwiedził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Projekt uzyskał ponad 20 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN.

Biblioteka, popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej”, jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny gmach ufundowany przez Eugenię Kierbedziową i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie. W 1928 r. przeszła pod Zarząd Miasta jako Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Jej działalność przerwała II wojna światowa, w wyniku której instytucja straciła 80 proc. zbiorów.

Obecnie placówka pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej i biblioteki powiatowej dla powiatu warszawskiego. Posiada jedne z największych w kraju zbiory (ok. 1,5 mln woluminów).

Dzięki rozbudowie budynki Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy oraz Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego połączone zostaną w jeden, funkcjonalny organizm. Nastąpi podniesienie rangi  zabytkowego budynku im S. Kierbedziów, a fasada główna od strony ul. Koszykowej będzie mieć  nowy wizerunek. Obiekt zyska pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2015 r.

Koszt projektu Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wynosi  59,5 mln zł, a dofinansowanie UE- 20 mln zł. Umowa w tej sprawie została podpisana w sierpniu 2011 r., a uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego odbyła się we wrześniu 2013 r.

W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe", którego operatorem jest MKiDN,  podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to 3,93 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2,28 mld zł. W całej Polsce do tej pory oddano do użytku 40 nowych lub wyremontowanych obiektów. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54

 

 

 powrót