Minister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio

30-10-2013

30 października br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski spotkał się z dyrektor artystyczną teatru Agnieszką Glińską i dyrektorem Romanem Osadnikiem. Obejrzał też wnętrza wyremontowane i wyposażone dzięki dotacji resortu oraz wystawę „Potworowski. Człowiek bez granic”.

Minister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta MatlochMinister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta MatlochMinister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta MatlochMinister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta MatlochMinister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta MatlochMinister Bogdan Zdrojewski w warszawskim Teatrze Studio fot.: Danuta Matloch

 

W teatralnej Galerii Studio minister Bogdan Zdrojewski obejrzał wystawę „Potworowski. Człowiek bez granic”. Prezentuje ona twórczość jednego z najwybitniejszych artystów powojennej sztuki polskiej - kompozycje na płótnie, przestrzenne obrazy, rzeźby, projekty scenografii i plakatów do przedstawień teatralnych oraz liczne szkicowniki. Ekspozycja gromadzi też m.in. niepublikowane archiwalia i pamiątki rodzinne.

Podczas rozmowy z dyrektorami placówki szef resortu kultury zadeklarował dalsze wsparcie Teatru Studio im. St.I.Witkiewicza  w ramach Programów Ministra. W 2013 r. resort  udzielił dotacji dla 4 zadań, na łączna kwotę przekraczającą 1,6 mln zł. Najwięcej- 852 tys. zł- w ramach Priorytetu Infrastruktura kultury  przekazano na remont teatru wraz zakupem wyposażenia. W Programie Wydarzenia artystyczne priorytet Teatr i taniec wsparto 2 projekty: „W dialogu z klasyką ”- 500 tys. zł oraz „Poszukiwania współczesności” - 200 tys. zł. Ponadto 70 tys. zł dofinansowania otrzymał projekt „ Studio Edukacja”.

Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie jest teatrem miejskim. Powstał w lutym 1972, mieści się w Pałacu Kultury i Nauki.  17 października 2012 r. odbyła się uroczystość nadania imion twórców Teatru Studio: Józefa Szajny – Dużej Scenie oraz Jerzego Grzegorzewskiego – Galerii.powrót