Minister Bogdan Zdrojewski w woj. warmińsko-mazurskim

29-03-2014

Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin
Uroczystość wręczenia nagrody ministrowi Zdrojewskiemu „Osobowość Roku Warmii i Mazur”. Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin

Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin
Uroczystość wręczenia nagrody ministrowi Zdrojewskiemu „Osobowość Roku Warmii i Mazur”. Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin

Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin
Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin

Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin
Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin

Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin
Filharmonia Warmińsko-Mazurska fot. Arkadiusz Korczin

 

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie odwiedził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski w piątek 28 marca br. Szef resortu kultury odebrał też nagrodę „Osobowość Roku Warmii i Mazur”.

W Lidzbarku Warmińskim minister wziął udział w konferencji poświęconej planom rewitalizacyjnym. Spotkał się także z ludźmi kultury oraz przedstawicielami władz samorządowych.

Następnie zwiedził XIV - wieczny Zamek Biskupów Warmińskich - perłę architektury gotyckiej w Polsce, jedną z najlepiej zachowanych budowli obronnych. W 1963 r. obiekt został uznany za pomnik historii i wpisany do rejestru zabytków grupy "0". Na drugi etap jego konserwacji i restauracji Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie uzyskało 13, 3 mln zł dofinansowania z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Ta inwestycja pokazuje szacunek państwa polskiego do historii i dziedzictwa wielu narodów - ocenił minister Bogdan Zdrojewski. Według niego, o tak wysokim dofinansowaniu zdecydowała nie tylko wartość historyczna obiektu, ale również uczestnictwo w projekcie wysokiej klasy kadry konserwatorskiej. Prace nie tylko przyczynią się do odnowienia zabytku, ale umożliwią udostępnienie zwiedzającym kolejnych pomieszczeń, które wcześniej służyły za magazyny-podkreślił szef resortu kultury.

Restauracja zamku w Lidzbarku Warmińskim ma zacząć się za miesiąc i potrwa dwa lata. Wyremontowane zostaną dachy skrzydeł i wież. Konserwacja obejmie też trzy wieżyczki i elewację południową. Piwnice w skrzydle północnym będą zaadaptowane na cele wystawowe. W budynku zostaną wymienione instalacje, powstanie też tzw. inteligentne oświetlenie krużganków. Muzeum zdigitalizuje swoje zbiory i przygotuje ekspozycję w technice 3d, która umożliwi wirtualne zwiedzanie. Kontynuowana będzie konserwacja malowideł krużganków. Bezcenne średniowieczne polichromie odkryto przed ponad trzema laty podczas pierwszego etapu prac. Teraz mają być poddane tzw. zabiegom uczytelniającym.

W Olsztynie szef resortu kultury odwiedził Teatr im. Stefana Jaracza, który w listopadzie ubiegłego roku po trzech latach remontu wrócił do odnowionej siedziby. Wyremontowano trzy sale teatralne, widownię, zaplecze, foyer i elewację. Wybudowano łącznik między budynkiem głównym a Studium Aktorskim. Obiekt wyposażono też w elementy technologii teatralnej, m. in. nagłośnienie, system łączności inspicjenta i naświetlenie. Olsztyński teatr zyskał nowe oblicze dzięki ponad 23 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN.

Wieczorem minister Bogdan Zdrojewski w gmachu Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej wziął udział w gali wręczenia nagrody "Osobowość Roku Warmii i Mazur”, której jest tegorocznym laureatem. Od 1994 r. Kapituła Warmińsko - Mazurskiego Klubu Biznesu przyznaje ten tytuł osobom, które wyróżniły się na niwie kultury, nauki i działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania regionu. Statuetka „Honorowa Osobowość Roku Warmii i Mazur” wręczana jest osobom, które wniosły niekwestionowany wkład w rozwój Polski. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. Janusz Lewandowski, Elżbieta Bieńkowska, Bogdan Borusewicz, prof. Jerzy Buzek, Bronisław Komorowski, Danuta Hübner, Maciej Płażyński i Lech Wałęsa.powrót