Minister Bogdan Zdrojewski z wizytą w Lublinie

02-01-2012

Renowacja Teatru Starego, przearanżowanie klasztoru powizytkowskiego na Centrum Działań Artystycznych, Muzeum Lubelskie oraz budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. To cztery inwestycje kulturalne realizowane obecnie w województwie lubelskim, które 29 grudnia br. odwiedził szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski.


Od lewej: Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Minister Kultury Bogdan Zdrojewski, Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego.

Większość inwestycji otrzymało dofinansowanie w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na łączną kwotę ponad 97 mln zł.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zadeklarował większe niż w 2011 r. dofinansowanie różnych przedsięwzięć artystycznych na Lubelszczyźnie, m.in. tych opracowanych w czasie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Konkurs ostatecznie wygrał Wrocław, ale władze Lublina zadeklarowały realizację pomysłów proponowanych w aplikacji konkursowej- w miarę możliwości finansowych.

"Na 2012 rok mam taki plan, aby zwiększyć środki finansowe na projekty miękkie o 50 proc. w stosunku do tego, co wykonano w 2011 r. Mówię o całej Lubelszczyźnie. W ten sposób w 2013 r. mielibyśmy o 50 proc. więcej w stosunku do wykonania roku 2012" – powiedział szef resortu kultury podczas konferencji prasowej.  Zaznaczył przy tym, że ważna jest jakość projektów, bo startują one w trybie konkursowym.  Pierwsze decyzje w sprawie przyszłorocznego finansowania przez MKiDN wydarzeń artystycznych (z dziedziny muzyki, teatru, tańca) mają zapaść pod koniec stycznia, a pozostałe - w lutym.

Zdaniem Ministra, na wsparcie zasługują propozycje, które przyczyniają się do zwiększania uczestnictwa w kulturze, czyli m.in. te adresowane zarówno do najmłodszych, jak i do najstarszych odbiorców -Noc Kultury w Lublinie oraz festiwale i spotkania teatralne, szczególnie z udziałem teatrów z Rosji czy Ukrainy.

Do pobrania:

Wykaz umów podpisanych w ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Kultura i dziedzictwo kulturowe w województwie lubelskimpowrót