Minister Bogdan Zdrojewski zaakceptował plan prac w Łazienkach Królewskich

29-07-2013

25 lipca minister spotkał się z dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Tadeuszem Zielniewiczem. Przyjął sprawozdanie dotyczące realizowanych inwestycji oraz  zaakceptował szczegółowy plan dalszych prac.

Podczas spotkania podkreślano, że obecny rok jest dla Łazienek najtrudniejszy - jednocześnie trwa bowiem remont Teatru Stanisławowskiego, Amfiteatru i Pomarańczarni. Minister Bogdan Zdrojewski ocenił postęp tych prac jako satysfakcjonujący. ”Wszystkie działania podejmowane są z dużym pietyzmem i szacunkiem dla historii”- podkreślił. Za szczególnie ważny uznał fakt, że w szczycie sezonu nie cierpi na tym ruch turystyczny. Prace remontowe prowadzone są bez wyłączania obiektów z użytkowania - zamykane są tylko poszczególne pomieszczenia, a nie całe budynki. Jednocześnie szef resortu kultury zadeklarował, że Łazienki w latach 2014-2020 będą traktowane preferencyjnie.

Badania związane  z odtworzeniem dekoracji malarskich Foyer Teatru Stanisławowskiego w budynku Starej Pomarańczarni / fot. Krzysztof Żuczkowski

Prace konserwatorskie  elewacjach Pałacu na Wyspie w ramach POiŚ / fot. Krzysztof Żuczkowski


Remont i konserwacja widowni Amfiteatru  w ramach POiŚ / fot. Krzysztof Żuczkowski


Etap prac związanych z odtworzeniem dekoracji malarskich Ogrodu Zimowego w budynku Starej Pomarańczarni / fot. Krzysztof Żuczkowski


Remont i konserwacja widowni Amfiteatru  w ramach POiŚ / fot. Krzysztof Żuczkowski

W ostatnich latach wszystkie rezydencje królewskie zostały przywrócone do dawnej świetności. Było to możliwe m.in. dzięki środkom europejskim pozyskanym przez MKiDN - wszystkie instytucje skorzystały z dotacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe.

W latach 2007–2013 na prace konserwatorskie przy zabytkach MKiDN przeznaczyło rekordową kwotę ponad 1,4 mld zł, a remonty przeprowadzono w ponad 2,6 tys. obiektach. Były to gmachy świeckie i sakralne - zamki, mury obronne, twierdze, cerkwie i kościoły, obiekty użyteczności publicznej, fortyfikacje, obiekty inżynieryjne, mieszkalne, cmentarze, zamki, pałace, dwory i inne.

Najważniejsze prace dotyczyły zabezpieczenia konstrukcyjnego obiektów. Oprócz remontów dachów, konserwacji elewacji, izolacji i drenaży wprowadzano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne chroniące zabytki przed pożarami i włamaniami.

W wielu przypadkach podjęcie i realizacja tych prac nie byłyby możliwe bez pomocy MKiDN. Przyznane dotacje ministerialne uruchamiały inne źródła finansowania, dzięki czemu beneficjenci wydatkowali kolejne 335 mln zł.powrót