Minister kultury i dziedzictwa narodowego: dodatkowe 17 milionów na ochronę zabytków

14-05-2019

fot. Danuta Matloch

Dzięki staraniom wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego budżet Programu Ministra Ochrona Zabytków został zwiększony o dodatkowe 17 mln zł. Pozyskane dodatkowe środki finansowe pozwoliły w ramach odwołań zarezerwować aż 155 dotacji na zadania konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie całego kraju.

W ramach odwołań do I naboru Programu Ochrona Zabytków 2019, dofinansowanie otrzymały m.in.:

  1. Parafia Greckokatolickiej pw. św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku  -  550 000 zł na zdanie pn. Gdańsk, konkatedra grekokatolicka p.w. św. Bartłomieja (XV w.): stabilizacja murów i sklepień. W chwili obecnej mury późnogotyckiego kościoła pw. św. Bartłomieja  w Gdańsku są zagrożone katastrofą budowlaną. Planowane prace będą polegały na niezbędnej stabilizacji konstrukcji kościoła poprzez mikropalowanie strefy fundamentów kościoła, połączenie pęknięć murów systemem prętów zabezpieczających i iniekcję ciśnieniową pęknięć murów zaprawą mineralną.
  1. Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja w Kaliszu -  400 000 zł na zadanie pn. Kalisz, Katedra św. Mikołaja (XIII w.): konserwacja elewacji: elewacje południowa i północna naw bocznych. Murowany, gotycki kościół wzniesiony w latach 1253-1257. Planowane prace są kolejnym etapem konserwacji i remontu elewacji katedry. W 2019 r. konserwacja ma objąć elewację południową i północną naw bocznych.
  1. Gmina Krasocin - 500 000 zł na zadanie pn. Krasocin, wiatrak typu ,,Holender'' (XX w.): renowacja.  Murowany wiatrak holenderski zbudowany około 1920 r. stanowiący świetny przykład zabytku techniki z początków XX wieku. Planowane prace mają na celu wzmocnienie konstrukcji wiatraka, odbudowanie jego skrzydeł oraz modernizację instalacji elektrycznej.
  1. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 250 000 zł na zadanie pn.  Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich (II poł.XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej i przedbramia. Murowany, gotycki zamek z początku XV wieku stanowiący przykład architektury obronnej i rezydencjonalnej książąt mazowieckich. Planowane prace mają na celu konserwację i restaurację murów zamku w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej oraz przedbramia wraz z bramą wjazdową.
  1. Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei otrzyma 60 000 zł na zadanie pn. Skierniewice, zespół Lokomotywowni - hala parowozowa (XIX w.): kontynuacja odbudowy zniszczonego dachu hali wachlarzowej (świetlik nad kanałami 4-5). Zespół lokomotywowni Skierniewice powstały w drugiej połowie XIX wieku stanowi unikalny przykład zabytku techniki – zaplecza technicznego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – pierwszej polskiej magistrali kolejowej. Roboty mają polegać na kontynuacji prac przy remoncie i odbudowie zniszczonego dachu hali wachlarzowej.

W sumie w pierwszym naborze Programu Ochrony Zabytków 2019 przyznano 533 dotacje na łączną kwotę 124 820 297 zł.


Pełna lista projektów dofinansowanych w pierwszym naborze Programu Ochrona Zabytków jest dostępna na stronie

 powrót