Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Moniuszko 2019 – Promesa

13-09-2018

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nowy program Moniuszko 2019 – Promesa. Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty.

W 2019 roku obchodzić będziemy dwusetną rocznicę urodzin, a w 2022 roku – 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki. Kompozytor ten jest autorem licznych oper, operetek, baletów, utworów sakralnych, solowych, kameralnych i symfonicznych. Został obdarzony mianem ojca polskiej opery narodowej.

Ideą przewodnią programu „Moniuszko 2019 – Promesa” jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w.

Wnioski do programu „Moniuszko 2019 – Promesa” mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Program obsługiwany jest przez Instytut Muzyki i Tańca.

Do programu można składać wnioski na następujące rodzaje zadań:

  1. Zadania artystyczne, w których muzyka Stanisława Moniuszki stanowi wiodący lub inspirujący element koncepcji programowej i umiejscowiona jest w kontekście najwybitniejszych dzieł światowych i polskich;
  2. Zadania o profilu edukacyjnym, popularyzatorskim i naukowym poświęconych postaci i twórczości Stanisława Moniuszki przedstawiane w kontekście muzyki, kultury i historii XIX,
  3. Kompleksowe zadania multidyscyplinarne łączące wybrane elementy spośród zadań artystycznych, edukacyjnych, popularyzatorskich i naukowych.

Termin naboru wniosków upływa 15 października 2018 roku.powrót