Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina W. Dąbrowskiemu. Dotychczasowy Pełnomocnik Ministra ds. Organizacji Roku Chopinowskiego zastąpił na tym stanowisku A. Sułka.

05-07-2010

Decyzja Ministra jest spowodowana zastrzeżeniami MKiDN dotyczącymi sytuacji finansowej NIFC. MKiDN z cała mocą podkreśla jednak, że NIFC nie utracił płynności finansowej i wszystkie imprezy związane z Rokiem Chopinowskim oraz samo działanie Instytutu będą przebiegać bez zakłóceń zgodnie z planem.

Do końca roku Waldemar Dąbrowski będzie łączył stanowiska: Pełnomocnika Ministra ds. Organizacji Roku Chopinowskiego oraz Dyrektora NIFC. Stanowisko Pełnomocnika będzie pełnił pro bono.powrót