Minister kultury na Walnym Zjeździe Delegatów SARP

13-12-2015

Na zdjęciu: Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński przemawia na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich. fot. Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich. fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński przemawia na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich. fot. Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich. fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński przemawia na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich. fot. Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich. fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński przemawia na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich. fot. Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich. fot. Danuta Matloch

 

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński był gościem Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich, który odbył się w dniach 12-13 grudnia br.

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich to organizacja zrzeszającej architektów zainteresowanych promowaniem architektury, wysokich standardów wykonywania zawodu architekta, a także działaniem na rzecz otaczającej nas przestrzeni. SARP posiada ponad 130 lat tradycji a wśród jego członków znajdowali się tacy wybitni architekci jak: Bohdan Pniewski, Marek Leykam czy Jan Bogusławski.

Podstawę działania SARP stanowi statut stowarzyszenia, który definiuje cele a także sposób organizacji. Do najważniejszych zadań SARP należą: dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu i zawodu architekta. Stowarzyszenie realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących przestrzeni, edukację architektoniczną czy organizację konkursów architektonicznych w oparciu o przejrzyste procedury.powrót