Minister kultury Piotr Gliński utworzył Muzeum Getta Warszawskiego

07-03-2018

Na zdjęciu: Konferencja prasowafot. PAP/Rafał Guz

Na zdjęciu: Konferencja prasowafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowafot. Danuta Matloch

 

Realizując wcześniejsze zapowiedzi, wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński utworzył Muzeum Getta Warszawskiego i nadał mu statut. Dyrektorem nowej instytucji został Albert Stankowski – obecnie członek Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z ramienia MKiDN. Muzeum powstanie w budynku dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów, w centrum utworzonej przez niemieckich okupantów, dawnej dzielnicy żydowskiej.

W środę 7 marca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. W konferencji uczestniczył dyrektor powołanego Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski.

Decyzję o utworzeniu Muzeum Getta Warszawskiego wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podjął w listopadzie 2016 roku. Instytucja została powołana 28 lutego 2018 roku.

"To jest muzeum państwowe, powołane przez polski rząd, muzeum, które się wpisuje w naszą politykę historyczną (...) w to, co nadrabiamy. Budujemy wiele instytucji, które odwołują się do dziedzictwa narodowego. Elementem tego dziedzictwa narodowego jest również dziedzictwo kulturowe, narodowe diaspory żydowskiej, która od 800 lat w Polsce żyje i funkcjonuje. Zwłaszcza ten tragiczny moment, najbardziej tragiczny w historii świata, ale także i w polskiej historii, nie był odpowiednio upamiętniony i zinstytucjonalizowany w postaci Muzeum Getta Warszawskiego" - mówił Gliński.

Jednym z celów Muzeum Getta Warszawskiego jest upowszechnianie wiedzy o historii getta warszawskiego jako kluczowego elementu historii Zagłady Żydów, zaplanowanej i realizowanej przez III Rzeszę Niemiecką. Pamięć o pomordowanych musi pozostać w naszej świadomości na zawsze. To jedyna szansa zapobieżenia powrotowi zła.

"To jest placówka (...) dzięki której będziemy mogli uczcić wielki, dramatyczny czyn powstańców getta warszawskiego - powstańców żydowskich, którzy w beznadziejnej sytuacji, w beznadziejnych okolicznościach walczyli tak naprawdę o godność, walczyli o to, żeby ich krzyk stał się trochę bardziej słyszany; bo nie był słyszany" - powiedział premier Morawiecki.

W najbliższym czasie ważnym zadaniem będzie przejęcie, będącego własnością samorządu województwa mazowieckiego, zabytkowego budynku Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów przy ulicy Siennej 60 w Warszawie. Ma to być docelowa siedziba Muzeum Getta Warszawskiego i jego wystawy stałej. Z okien przyszłego muzeum widoczny jest zachowany fragment muru Getta.

Aby wypełnić swoją rolę muzeum i jego rada programowa utrzymywać będą aktywne kontakty z podobnymi placówkami w Polsce i świecie.

"Ja bym chciał, żeby ta instytucja mówiła o wzajemnej miłości dwu narodów, które tu spędziły, w tym miejscu, na ziemi polskiej, 800 lat. Że to będzie solidarność, braterstwo, także prawda historyczna z wszystkimi jej aspektami. Jesteśmy na to otwarci, nie mamy nic do ukrycia, tak samo jak strona żydowska. Wierzę, że to będzie instytucja dobrej woli z wszystkich stron, które będą zaangażowane w jej budowę" - dodał wicepremier Piotr Gliński.

Dyrektor Albert Stankowski

Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego - Albert Stankowski w latach 2003-2007 pełnił funkcję  koordynatora "Programu Pamięć" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, a w latach 2007-2011 był pomysłodawcą i prowadzącym międzynarodowy projekt multimedialny Wirtualny Sztetl. Obecnie jest członkiem Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kandydatura pana Stankowskiego została pozytywnie zaopiniowana między innymi przez ICOM Polska oraz organizacje i stowarzyszenia skupiające środowiska żydowskie w Polsce.

źródło: /MKiDN,PAP/powrót