Minister kultury powołał członków Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego

19-09-2018

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainaugurował działalność Rady do Spraw Szkolnictwa Artystycznego. Podczas uroczystego spotkania prof. Piotr Gliński wręczył powołania trzynastu członkom nowo powstałej Rady, reprezentujących różne środowiska twórcze związane ze szkolnictwem artystycznym oraz z instytucjami kultury. Rada ds. Szkolnictwa Artystycznego jest społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach dotyczących kształcenia artystycznego. Jej kadencja trwa 3 lata.

Celem działania Rady jest podejmowanie inicjatyw i opiniowanie działań na rzecz szkolnictwa artystycznego. Wśród członków Rady znaleźli się przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, kształcących w różnych zawodach artystycznych, a także uczelni artystycznych – artyści i pedagodzy posiadający znaczące doświadczenie dydaktyczne oraz uznany dorobek artystyczny.

Członkowie Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego

Do Rady zostali powołani: prof. zw. dr hab. Jan Ballarin, dr hab. Łukasz Błaszczyk, Artur Jaroń, prof. dr hab. Krystian Kiełb, ks. dr Paweł Kochaniewicz, Jakub Kołodziej, dr Beata Lewińska, Marek Lis, dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Janina Nowicka, Magdalena Sierakowska, prof. dr hab. Paweł Skrzypek, prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szymański.

 powrót