Minister Zdrojewski w Pawilonie Czterech Kopuł

04-03-2014

Minister Zdrojewski w Pawilonie Czterech Kopuł. Fot: Arkadiusz Podstawka
Minister Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Piotr Oszczanowski w Pawilonie Czterech Kopuł. Fot: Arkadiusz Podstawka

Minister Zdrojewski w Pawilonie Czterech Kopuł. Fot: Arkadiusz Podstawka
Minister Zdrojewski w Pawilonie Czterech Kopuł. Fot: Arkadiusz Podstawka

Minister Zdrojewski w Pawilonie Czterech Kopuł. Fot: Arkadiusz Podstawka
Minister Zdrojewski w Pawilonie Czterech Kopuł. Fot: Arkadiusz Podstawka

Minister Zdrojewski w Pawilonie Czterech Kopuł. Fot: Arkadiusz Podstawka
Minister Zdrojewski w Pawilonie Czterech Kopuł. Fot: Arkadiusz Podstawka

 

Ocena postępu w prac budowlanych była powodem roboczej wizyty Ministra Zdrojewskiego 28 lutego w Pawilonie Czterech Kopuł. Po terenie inwestycji oprowadzał go Piotr Oszczanowski- dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Projekt rewaloryzacji Pawilonu otrzymał w marcu ub. r. 50 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Był ostatnim z listy rezerwowej projektów indywidualnych dla działania 11.1 "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym" XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe", z którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje fundusze jako instytucja pośrednicząca.

Celem wrocławskiego projektu jest przywrócenie Pawilonowi pierwotnych funkcji wystawienniczych. Odtworzeniu podlegać będą ciągi pomieszczeń z górnym oświetleniem świetlikami w stropodachu oraz część w strefie głównego wejścia z oświetleniem bocznym. Szczególną wartość mają mieć cztery wysokie sale nakryte kopułami. W ramach inwestycji przewiduje się również zakup wyposażenia podstawowego oraz specjalistycznego do prowadzenia działalności kulturalnej. Po remoncie, który ma się zakończyć w 2015 r., w Pawilonie Czterech Kopuł będzie ponad 7 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej.

Pawilon Czterech Kopuł, zaprojektowany przez wybitnego architekta Hansa Poelziga i wybudowany w latach 1912-1913, jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół Hali Stulecia. Pierwotnie spełniał funkcję ekspozycyjna – w 1913 r. otwarto tam wystawę historyczną upamiętniającą 100 rocznicę zwycięstwa na Napoleonem. W 2006 roku, jako jeden z elementów terenów wystawowych przy Hali Stulecia, wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, został uznany za Pomnik Historii i wraz z kompleksem Hali Stulecia wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.powrót