Minister Bogdan Zdrojewski wręczył dyplomy laureatom Programu stypendialnego "Gaude Polonia"

17-07-2009

20 lipca 2009 roku o godz. 12:00, w siedzibie ministerstwa, p. Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył dyplomy uczestnikom VIII edycji Programu Stypendialnego „Gaude Polonia”. W kończącej się, tegorocznej odsłonie, udział wzięło 40 twórców z: Armenii, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

„Gaude Polonia” - Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - został powołany do życia w 2003 roku i jest przeznaczony dla młodych twórców z Europy Środkowo – Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Z programu mogą skorzystać: muzycy, artyści sztuk wizualnych, filmowcy, tłumacze literatury polskiej, konserwatorzy dzieł sztuki, muzealnicy, historycy i krytycy sztuki, teatru i filmu; którzy mogą wykazać się znaczącym dorobkiem w danej dziedzinie twórczości. Co roku ze stypendium może skorzystać do 40 młodych twórców.

Program MKiDN „Gaude Polonia” jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Pobyt stypendystów w Polsce trwa pół roku, a czas ten przeznaczony jest na realizację autorskich projektów stypendialnych pod opieką uznanych twórców i instytucji kultury.

W 2009 roku w VIII edycji Programu udział wzięli:
 1. Łarysa Andrijewska (Ukraina) – literatura/przekład; tutor: Adam Pomorski
 2. Michał Anempadystau (Białoruś) – sztuki wizualne; tutor: prof. Leon Tarasewicz
 3. Igor Biełow (Rosja) – literatura/przekład; tutor: Bohdan Zadura
 4. Iryna Błochina (Ukraina) – kompozycja; tutor: prof. Zygmunt Krauze
 5. Alexander Brazgunou (Białoruś) – literatura/przekład; tutor: prof. Leszek Bednarczuk
 6. Aleś Dziemidowicz (Białoruś) – sztuki wizualne; tutor: Jerzy Siennik
 7. Oleksandr Herasym (Ukraina) – literatura/przekład; tutor Adam Pomorski
 8. Iryna Hirna (Ukraina) – konserwacja zabytków; tutor: prof. Mieczysław Stec
 9. Iryna Horbań (Ukraina) – muzealnictwo; tutor: Anna Feliks
 10. Denys Hryniow (Ukraina) – muzyka tutor; prof. Tomasz Miczka
 11. Ostap Ilijaszczuk (Ukraina) – konserwacja zabytków; tutor: pro. Ireneusz Płuska
 12. Witalij Iwanow (Ukraina) – jazz; tutor: prof. Jerzy Jarosik
 13. Olha Kalitowska (Ukraina) – konserwacja zabytków; tutor: Weronika Liszewska
 14. Kirył Keduk (Białoruś) – muzyka, samodzielna realizacja programu
 15. Marianna Kijanowska (Ukraina) – literatura/przekład; tutor: prof. Andrzej Mencel
 16. Viktor Kisten (Białoruś) – reżyseria dźwięku; tutor: Lech Dudzik
 17. Marta Kuzij (Ukraina) – muzyka; tutor: prof. Andrzej Jasiński
 18. Ostap Łozynski (Ukraina) – muzealnictwo; tutor: Bogusław Rudnica
 19. Ostap Mańko (Ukraina) – muzyka; tutor: prof. Jadwiga Kaliszewska
 20. Vahram Mkhitaryan (Armenia) – film; stypendium realizował w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
 21. Roksolana Mokrij (Ukraina) – konserwacja zabytków; tutor: dr Jarosław Adamowicz
 22. Jaryna Moroz (Ukraina) – historia sztuki; tutor: ks. prof. Stanisław Kobielus
 23. Swiatlena Niemahaj (Białoruś) – historia muzyki; tutor: dr Wojciech Tomaszewski
 24. Łesia Padun (Ukraina) – ceramika; tutor: prof. Grażyna Płocica
 25. Piotr Paulau (Białoruś) – muzyka; samodzielna realizacja programu
 26. Andrij Pawłyszyn (Ukraina) – literatura/przekład; tutor: Adam Pomorski
 27. Serhij Petluk (Ukraina) – sztuki wizualne; tutor: prof. Marek Wasilewski
 28. Iwanna Proć (Ukraina) – konserwacja zabytków; tutorzy: dr Piotr Karaszkiewicz i dr hab. Elżbieta Basiul
 29. Paweł Prokopcow (Białoruś) – muzealnictwo; tutorzy: dr Joanna Paprocka – Gajek, Barbara Szelegejd
 30. Jewhen Samborski (Ukraina) – sztuki wizualne, tutor: Marek Goździewski
 31. Andrij Sendecki (Ukraina) - scenografia, tutor: prof. Małgorzata Komorowska
 32. Ołena Sierowa (Ukraina) – muzyka, tutor: prof. Zbigniew Bujarski
 33. Krystsina Smolskaja (Białoruś) – teatrologia; tutorzy: prof. Małgorzata Sugiera, Tadeusz Słobodzianek
 34. Ołena Stasiuk (Ukraina) – konserwacja dzieł sztuki, tutor: dr Janusz Smaza
 35. Dmytro Szczyrycia (Ukraina) – muzyka, tutor: prof. Aleksander Lasoń
 36. Myrosław Wajda (Ukraina) – sztuki wizualne, tutor: Janusz Bałdyga
 37. Leonid Zajdel – Wolski (Białoruś) – muzyka, samodzielna realizacja programu
 38. Ihor Zamojski (Ukraina) – konserwacja dzieł sztuki, tutor: prof. Mieczysław Stec


 39. powrót