Minister Bogdan Zdrojewski wręczył Złoty Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis

12-06-2009

14 czerwca Minister Bogdan Zdrojewski wręczył Złoty Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis włoskiemu reżyserowi Eugenio Barbie, współpracownikowi i popularyzatorowi koncepcji teatralnej Jerzego Grotowskiego. Uroczystość odbyła się Sali Wójtowskiej wrocławskiego Ratusza.

Minister Bogdan Zdrojewski Eugenio Barbapowrót