Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego liderem w wykorzystaniu środków unijnych!

04-01-2010

Do końca 2009 roku podpisane zostały 34 umowy o dofinansowaniu na łączną kwotę 2,04 mld zł. Kwota dotacji projektów z funduszy unijnych wynosi ponad 1,15 mld zł. Tym samym zakontraktowanie dostępnych środków europejskich wynosi blisko 60%, co plasuje Ministerstwo na czele resortów zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych za pośrednictwem MKiDN, otrzymali wystarczającą ilość czasu, na jak najlepsze przygotowanie projektów. Dzięki temu w chwili obecnej większość inwestycji dysponuje wszystkimi dokumentami, które umożliwią natychmiastowe uruchomienie prac. Ponadto, inwestycje dotowane za pośrednictwem resortu kultury zostały tak zaprojektowane aby były w stanie utrzymać się same nawet po ustaniu dofinansowania.powrót