Misia Uszatka nie oddamy!

18-10-2018

fot. Grzegorz Michałowski/PAP

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  informuje , że spółka Se-Ma-For Technical Solution S.A. nie jest następcą prawnym postawionej w likwidację,  a następnie w stan upadłości państwowej instytucji filmowej „Studio Filmowe Semafor”. Postępowanie upadłościowe  studia filmowego zostało zakończone 29.09.2004 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łodzi.


Autorskie prawa majątkowe do filmów wyprodukowanych przez Studio Filmowych „Semafor” i jego poprzedników prawnych  do 1989 r. zostały przekazane do Filmoteki Narodowej (obecnie państwowa instytucja kultury Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizuwalny).

Jednocześnie MKIDN na bieżąco monitoruje sprawę spółki Se-Ma-For Technical Solution S.A., której zagraniczny prywatny właściciel nie przyjął oferty ministerstwa w zakresie objęcia opieka zbiorów w postaci lalek, dioram (makiet) służących do produkcji  filmów animowanych, oczekując że MKIDN pokryje ze środków publicznych koszty jego dotychczasowej działalności i ryzyka biznesowego. Rozmowy na ten temat były prowadzone od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. i - z uwagi na nierealistyczne oczekiwania zagranicznego właściciela - nie przyniosły rezultatu

Komornik sądowy, który w sierpniu dokonał zajęcia ruchomości, zwrócił się do Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego z prośbą o wskazanie podmiotu właściwego do dokonania oszacowania wartości zajętych przedmiotów oraz instytucji zainteresowanej ich nabyciem. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny jest jak najbardziej właściwą instytucją zarówno do dokonania oszacowania wartości zajętych zbiorów, jak i do ich zakupu.powrót