Mistrz Rzemiosł Artystycznych

21-10-2015

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

Wręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. autor zdjęcia: Danuta MatlochWręczenie honorowych tytułów Mistrz Rzemiosł Artystycznych. fot.: Danuta Matloch

 

Mistrzowie o wieloletnim doświadczeniu, nagradzani na światowych wystawach, pedagodzy przekazujący swą wiedzę następnym pokoleniom. To osoby uhonorowane przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską tytułem Mistrz Rzemiosł Artystycznych. Wyróżnienia zostały przyznane 21 października br. w siedzibie resortu.

"Wartością jest nie tylko to, co wyróżnieni mistrzowie tworzą, co stanowi przyrost dziedzictwa materialnego. Są wśród nich osoby odpowiedzialne za wykonywanie bardzo skomplikowanych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Również to, co w sobie niosą – umiejętności i  kompetencje, które stanowią bardzo ważny zasób polskiego dziedzictwa kulturowego i są szalenie istotnym nośnikiem tradycji, łączą nasze czasy z przeszłością historyczną.  Nie tylko opanowali w sposób perfekcyjny kunszt swojego zawodu, ale także potrafią przekazać go następnym pokoleniom" - mówiła minister Omilanowska o nagrodzonych rzemieślnikach.  Jak zaznaczyła, niektóre z tych zawodów wykonuje się na tak wysokim poziomie praktycznie tylko w Polsce.

Nadawanie tytułu jest formą wyróżnienia rzemieślników artystów, którzy kontynuują tradycyjne techniki rękodzielnicze i prezentują najwyższe w tej dziedzinie umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Kolejnym celem jest popularyzacja i ochrona zanikających dziedzin rzemiosła artystycznego oraz zachęcanie rzemieślników do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Rzemiosło artystyczne uznawane jest za ważny element twórczości, wnoszący istotny wkład do kultury narodowej. Uważa się za nie rękodzielniczą wytwórczość przedmiotów użytkowo-dekoracyjnych oraz ich renowację. Jego przedstawiciele reprezentują unikatowe i zanikające zawody m.in. w dziedzinie tkactwa, hafciarstwa, koronkarstwa, pozłotnictwa, złotnictwa, jubilerstwa (w tym wytwarzania przedmiotów z bursztynu), metaloplastyki, ceramiki, meblarstwa, stolarstwa, bednarstwa, kowalstwa, medalierstwa, introligatorstwa, rusznikarstwa, zegarmistrzostwa i organomistrzostwa.

Istotą rzemiosła artystycznego jest jego użytkowość, funkcjonalność i prostota. Specyficzna dla niego jest forma przekazu, który odbywa się za pomocą bezpośredniej relacji mistrz – uczeń, często związana z tradycją rodzinną i budowaniem marki zakładu rzemieślniczego w perspektywie wielu pokoleń.

W 2015 r. odbyła się druga edycja nadawania tytułu. Pierwsza miała miejsce w 2013 r.

Do pobrania:

Lista tegorocznych laureatów

 powrót