MKiDN liderem w kreowaniu polityki kulturalnej dla regionu Morza Bałtyckiego

08-03-2013

Kultura, jako osobny Obszar Priorytetowy, została - w wyniku starań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z MSZ - włączona w ramy Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zrewidowany Plan Działania obejmujący włączenie kultury do Strategii ogłosiła 22 lutego Komisja Europejska. Rola koordynatorów Obszaru Priorytetowego Kultura powierzona została Polsce, reprezentowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Niemcom -Land Schleswig-Holstein.

Strategia bałtycka to pierwsza i największa makroregionalna inicjatywa UE. Wprowadzając do niej kulturę, Polska wzmocniła swoją pozycję i uzyskała pozycję lidera w kreowaniu polityki kulturalnej w basenie Morza Bałtyckiego. Postrzegana jest obecnie jako silny podmiot międzynarodowych stosunków kulturalnych. MKiDN w najbliższym czasie uruchomi stronę internetową poświęconą Obszarowi Priorytetowemu Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach OP Kultura wyodrębniono 5 działań, obejmujących 12 projektów flagowych:

MKiDN umożliwiło wprowadzenie do Strategii 4 (z 12) nowych projektów flagowych, których liderami są polskie instytucje kultury:

„Baltic House" Nadbałtyckiego Centrum Kultury z Gdańska, w  ramach którego planowane jest stworzenie moblinego domu – pawilonu artystycznego – w którym prezentowana byłaby sztuka wszystkich  10 państw regionu Morza Bałtyckiego;

„Baltic Heritage Atlas" - kontynuacja projektu zapoczątkowanego przez Centralne Muzeum Morskie z Gdańska w ramach program Południowy Bałtyk, mającego na celu zbudowanie wirtualnego atlasu ważnych miejsc dziedzictwa kulturowego w Regionie. Projekt, dotychczas obejmujący 4 państwa, zostanie w ramach Strategii UE dla RMB rozszerzony o wszystkie kraje Morza Bałtyckiego. Dodatkowo planowane są działania edukacyjne z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działania promujące turystykę kulturową w regionie;

„Baltic Sea Maritime Museums' Network”- Drugi Projekt Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, który przewiduje stworzenie sieci współpracy Muzeów Morskich państw regionu Morza Bałtyckiego, na rzecz rozwoju kompetencji, wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów kulturalnych;

„Cultural share point"- projekt własny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakładający stworzenie platformy- praktycznego narzędzia budowania bezpośredniej współpracy pomiędzy organizacjami, twórcami oraz instytucjami kultury współpracującymi z partnerami z basenu Morza Bałtyckiego. Platforma ta będzie także praktycznym źródłem wiedzy o najważniejszych aktualnych wydarzeniach i przedsięwzięciach odbywających się w tych krajach, jak również informacji  o dostępnych programach i funduszach na kulturę w całym regionie.

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz wszelkie informacje o niej można znaleźć na stronie: http://www.balticsea-region-strategy.eu/powrót