MKiDN ogłasza kolejne konkursy o dofinansowanie projektów w POIiŚ 2014-2020

31-05-2016

30 maja br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja pośrednicząca ogłosiło 2 nabory wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów (dla regionów słabiej rozwiniętych oraz dla województwa mazowieckiego) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nabory trwają od 30 czerwca do 30 września 2016 roku.

Pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do rozdysponowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 500 mln zł, a dla województwa mazowieckiego - 110 mln zł.

Szczegółowe informacje, w tym pełne ogłoszenia o naborze, regulaminy, wykaz wymaganych załączników są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.poiis.mkidn.gov.pl.powrót