MKiDN ogłasza nabór wniosków do POIiŚ 2014-2020

31-12-2015

Zgodnie z decyzją wiceministra kultury Jarosława Sellina 31 grudnia br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza pierwszy nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 31 marca 2016 r.

 

Pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do rozdysponowania w tym konkursie wynosi 200 mln zł.

Szczegółowe informacje, w tym pełne ogłoszenie o naborze, regulamin konkursu i wykaz wymaganych załączników są zamieszczone na stronie internetowej poświęconej VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod adresem www.poiis.mkidn.gov.pl. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest instytucją pośredniczącą dla tej osi programu.

W ramach POIiŚ 2014-2020, którego pula środków wynosi 467 mln euro , przewidziane są działania w zakresie ochrony zabytków (renowacja zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacja zabytków ruchomych i ich digitalizacja) oraz rozwoju zasobów kultury (zwiększenie dostępu do zasobów kultury, poprawa jakości funkcjonowania instytucji kultury, szkół i uczelni artystycznych).

 powrót