MKiDN oraz Ministerstwo Środowiska wspólnie chronią zabytkowe parki i ogrody

04-07-2013

Ogrody, parki i znajdujące się w nich zabytki będą lepiej chronione – to efekt porozumienia Generalnego Konserwatora Zabytków i Głównego Konserwatora Przyrody. Stanowisko dotyczące współpracy podpisali Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski. Uroczystość odbyła się 4 lipca br. w ogrodzie Pałacu Potockich-Czartoryskich - siedziby MKiDN.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski oraz Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski / fot. Danuta Matloch

Dokument skierowany jest do Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.

Niczego nowego w sensie prawnym nie tworzymy, przypominamy tylko naszym służbom, że w tych szczególnych przypadkach, gdzie służby ochrony zabytków winny współpracować ze służbami ochrony przyrody powinny taką współpracę zintensyfikować - merytorycznie i administracyjnie" - mówił wiceminister Piotr Żuchowski. "Kiedy pojawiła się kwestia Ogrodu Krasińskich, pierwszego udostępnionego niegdyś publicznie ogrodu Warszawy, gdzie wycięto ponad 300 drzew, zostało to bardzo emocjonalnie i negatywnie odebrane społecznie, co mnie zresztą nie zdziwiło. Okazało się także, że brakuje dobrze ukształtowanych procedur jak służby konserwatorskie mają postępować w ogrodach. Złożyłem wtedy deklarację przygotowania dwóch dokumentów porządkujących prace w ogrodach miejskich wpisanych do rejestru zabytków" – przypomniał Generalny Konserwator Zabytków.

Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski podkreślił, że treść dokumentu udało się ustalić dość szybko dzięki zgodności poglądów obu konserwatorów co do tego, jak należy postępować na styku ochrony przyrody i zabytków.

"My w prawie dotyczącym ochrony środowiska i przyrody mamy mocno wpisane kwestie konsultacji społecznych, po to, aby wykorzystać świadomość ekologiczną i przyrodniczą społeczeństwa oraz uniknąć sytuacji, kiedy pewne poczynania nie są przez społeczeństwo akceptowane. I myślę, że nasze doświadczenia wspólne z konserwatorami zabytków w kwestii konsultacji społecznych mogą być tu wykorzystywane. Bazując na nich stworzyliśmy deklarację, która doprowadzi do ściślejszej współpracy między tymi służbami oraz da satysfakcję społeczeństwu i pewność, że wszelkie postępowania zmierzające do ochrony przyrody będą współgrały z działaniami dotyczącymi ochrony zabytków. Trudno powiem wyobrazić sobie zabytek, który nie jest osadzony w środowisku i przyrodzie".

 

Treść dokumentu: pobierzpowrót