MKiDN pozyskało ponad 500 mln zł na termomodernizację placówek szkolnictwa artystycznego

17-08-2017

Fot. Archiwum MKiDN

14 sierpnia 2017 r. w imieniu Komisji Europejskiej, Corina Crețu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, podpisała decyzję KE zatwierdzającą wsparcie z funduszy UE na rzecz dużego projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”.

Jest to historyczna decyzja o szczególnym znaczeniu dla edukacji artystycznej w naszym kraju.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020”.

Wartość projektu to ponad 500 mln zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskało tę kwotę na modernizację energetyczną 139 publicznych placówek szkolnictwa artystycznego (szkoły muzyczne, szkoły plastyczne, szkoła baletowa, bursy) na terenie całego kraju. Środki zostaną przeznaczone na remonty 187 starych, zniszczonych, drogich w utrzymaniu budynków w całej Polsce - głównie w małych i średnich miejscowościach.

Jest to innowacyjne i  unikatowe w skali kraju zamierzenie inwestycyjne, realizowane przez MKiDN w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020). Obejmuje ono kompleksowo podsektor publiczny - szkolnictwo artystyczne. Jego efektem będzie oszczędność energii poprzez zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Zmodernizowane w ramach projektu budynki zyskają nowe walory użytkowe i estetyczne.

Decyzja KE dot. projektu termomodernizacji.

 powrót