MKiDN: promesa finansowania inwestycji Muzeum „Pamięć i Tożsamość”

18-04-2019

mat. Fundacji Lux Veritatis

W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi przez posłów PO-KO Pawła Olszewskiego i Andrzeja Halickiego jakoby minister kultury miał podjąć „decyzję o sfinansowaniu za 150 mln zł muzeum, które będzie budował dyrektor Tadeusz Rydzyk”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  informuje, że minister kultury podjął decyzję o wydaniu promesy finansowania w najbliższych latach współprowadzonej przez MKiDN inwestycji pn. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II kwotą 117 milionów zł.

Zgodnie z umową o współprowadzeniu Muzeum z dnia 20.06.2018 r., MKiDN zobowiązało się do przeznaczenia w latach 2018-2020 70 mln zł na budowę siedziby muzeum wraz z infrastrukturą umożliwiającą rozpoczęcie działalności. Aktualizacja kwoty wynika z sytuacji na rynku inwestycji, w szczególności inwestycji muzealnych oraz realnych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II jest kolejną instytucją kultury współtworzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Istotnym zadaniem placówki ma być m. in. upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej. W muzeum eksponowane będą m. in. relacje świadków z tamtych czasów gromadzone od wielu lat przez toruński ośrodek (ponad 40 tys. notacji zebranych od 1995 roku). O tym, jak bardzo brakuje w Polsce instytucji podnoszących tę tematykę, świadczą aktualne wydarzenia i pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy zmierzające do obarczenia Polski i Polaków współodpowiedzialnością za Zagładę oraz uczynienia z narodu ofiar – współsprawców zbrodni.

Toruński ośrodek, przy którym powstaje Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, od lat skutecznie zajmuje się  działalnością edukacyjną i kulturotwórczą. Należy sądzić, że również swoją misję w zakresie upowszechniania świadectw  dotyczących postaw Polaków wobec Żydów będzie realizował z równą skutecznością.

Obecnie MKiDN współprowadzi, z różnymi podmiotami, 52 muzea i instytucje kultury. Wśród podmiotów, z którymi współprowadzi te instytucje, dominują samorządy lokalne. Poza samorządami MKiDN współprowadzi muzea i instytucje kultury z następującymi podmiotami: Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Fundacją Centrum Solidarności, NSZZ „Solidarność” (Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku), Stowarzyszeniem Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowym Centrum Muzyki (Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach), Archidiecezją Krakowską (Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach), Archidiecezją Warszawską (Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego), Polskim Radiem S.A. (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”).

Większość tych umów zostało podpisanych przez poprzednie kierownictwa resortu.

 powrót