MKiDN wspiera digitalizację zbiorów archiwów społecznych

17-08-2016

fot.:Danuta Matloch

Prawie 400 tys. zł otrzymają organizacje pozarządowe na digitalizację i udostępnienie w Internecie zgromadzonej przez siebie dokumentacji historycznej: fotografii, nagrań i relacji. Dotacje zostały przyznane ośmiu organizacjom ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dofinansowanie otrzymał m.in. projekt digitalizacji jednego z najcenniejszych zbiorów Ośrodka KARTA - Archiwum Wschodniego, na który składają się gromadzone od 1987 r. relacje i wspomnienia dotyczące historii Kresów Wschodnich II RP, losów obywateli polskich w ZSRR oraz przesiedleń po II wojnie światowej. Dotację przyznano także Fundacji Archeologii Fotografii, której projekt przewiduje opracowanie oraz digitalizację i udostępnienie on-line blisko 3 tys. fotografii Zofii Chomętowskiej, wykonanych przez wybitną artystkę w latach 1928-46 w regionie Polesia i w Warszawie. Wsparcie uzyskał również projekt Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zakładający m.in. stworzenie internetowych serwisów prezentujących harcerską prasę i znaczki poczty podziemnej z lat 80. XX w.

Dotacje obejmą również prace związane z digitalizacją „Kartoteki osobowej emigracji polskiej” (Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji) i ksiąg stanu cywilnego parafii ormiańskokatolickich z dawnych Kresów Wschodnich RP (Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich), digitalizacją i publikacją w portalu Biblioteki Kolekcji Prywatnych zbioru wspomnień i fotografii dotyczących Wąbrzeźna (Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMS) oraz udostępnieniem w Internecie wywiadów, nagrań i fotografii ukazujących dawne zwyczaje i rękodzieło Dolnego Śląska, zgromadzonych przez wrocławską Fundację Ważka.

To drugi w tym roku konkurs, który wspiera działania społeczne na rzecz zachowania i upowszechniania dostępu do źródeł historycznych. W efekcie pierwszego konkursu, ogłoszonego na początku 2016 r., z dotacji na kwotę 900 tys. zł. skorzystało 27 organizacji.

„Archiwa państwowe gromadzą przede wszystkim dokumentację wytwarzaną przez podmioty publiczne – wyjaśnia Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Wojciech Woźniak. – Jednak aby udokumentować całość życia społecznego, niezbędna jest dokumentacja wytwarzana przez instytucje niepubliczne i osoby prywatne. Tę gromadzą archiwa społeczne i ich działalność od tego roku wspieramy także finansowo. Dzięki zmianom w ustawie archiwalnej wprowadzonym jesienią ubiegłego roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zyskał uprawnienie do przydzielania dotacji podmiotom prowadzącym archiwa społeczne. W ten sposób możemy wspierać te organizacje, które swoją aktywnością dopełniają działalność archiwów państwowych i pomagają zachować pamięć o naszej wspólnej przeszłości”.

 

 

 powrót