MKiDN zleciło kontrolę ws. wyburzeń fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk”

16-07-2019

na zdjęciu tablica MKiDN

Generalny Konserwator Zabytków, prof. IH PAN Magdalena Gawin wystąpiła do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o przeprowadzenie kontroli działań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej. Ma to związek z zarzutami zgłoszonymi przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz licznych pasjonatów historii dotyczących rozbiórki 3 z 6 schronów bojowych znajdujących się na terenie Punktu Oporu „Radoszowy” Obszaru Warownego „Śląsk”.

Kontrola ma na celu sprawdzenie procesu uzgadniania inwestycji planowanej na obszarze, na którym zlokalizowane są wyburzane fortyfikacje.

Obszar Warowny „Śląsk” to jeden z elementów fortyfikacji wybudowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez Rzeczpospolitą Polską mających na celu obronę przed ewentualną agresją Rzeszy Niemieckiej. Jego zadaniem była ochrona centrum przemysłowego Śląska przed manewrem oskrzydlającym. Część obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajduje się na terenie przeznaczonym obecnie przez Miasto Ruda Śląska pod zabudowę centrum logistycznego.

Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin wystąpiła do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzenie kontroli działań prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej w związku z procesem uzgadniania ww. inwestycji.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków upoważniony jest do przeprowadzenia kontroli na podstawie Porozumienia z dnia 19 sierpnia 2004 r., aneksowanego 8 czerwca 2010 r. oraz 3 stycznia 2011 r., pomiędzy Wojewodą Śląskim a Prezydentem Miasta Ruda Śląska w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Ruda Śląska prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków.

 powrót