Nabór na rzeczoznawców MKiDN w dziedzinie opieki nad zabytkami

04-01-2017

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawców MKIDN w zakresie opieki nad zabytkami. Wnioski należy składać do 1 marca 2017 r.

Podstawą wszczęcia naboru jest art. 100 ust. 1. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz.1446 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1302).

Wymagania stawiane kandydatom na rzeczoznawców, a także tryb składania wniosków określone zostały ww. rozporządzeniem.

Wnioski o powołanie na rzeczoznawcę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie opieki nad zabytkami według załączonego wzoru należy składać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków,

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, fax 022 212-11- 48.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozporządzenie Ministra Kultury z 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami.powrót