Nabór wniosków na stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

08-03-2013

Do 2 kwietnia trwa konkurs o fundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendia z zakresu twórczości oraz upowszechniania kultury. Dodatkowo, odnosząc się do próśb z ubiegłych lat, MKiDN uruchomiło specjalny dyżur konsultacyjny, czynny przez cały czas trwania naboru.


Fot: Danuta Matloch

Stypendia będą przyznawane w następujących kategoriach:

1. Stypendia twórcze,

Dziedziny:

a) literatura,

b) sztuki wizualne.

c)  muzyka,

d) taniec,

e) teatr,

f)  film,

g) opieka nad zabytkami.

h) twórczość ludowa;

2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

a) animacja i edukacja kulturalna.

b) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wnioskodawcy mogą aplikować o:

  1. Stypendia półroczne (1.07.13 – 31.12.13);
  2. Stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane od 1 lipca 2013 na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące.

Informujemy także, że zmieniono zasady ubiegania się o stypendia, dlatego też prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową dostępną w ogłoszeniu o konkursie oraz w zakładce stypendia z budżetu

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 548

e-mail: stypendia2013@mkidn(dot)gov(dot)pl

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

Dodatkowo przez cały okres trwania naboru, w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00 prowadzone będą dyżury konsultacyjne, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać pomoc m.in. w zakresie nowych zasad aplikowania o stypendia.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie  - 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail -  stypendia2013@mkidn(dot)gov(dot)pl

W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje: 

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

Treść ogłoszenia o naborze stypendialnym opublikowana na stronie Biulteynu Informacji Publicznej MKiDN.powrót