Nagroda Wolności Słowa dla Aleksieja Simonowa

16-12-2014

Laureat, szef rosyjskiej Fundacji Obrony Głasnosti Aleksiej Simonow podczas uroczystości wręczenia Nagrody Wolności Słowa; fot. Press Club Polska / Narodowe Centrum Kultury

Uroczystość wręczenia Nagrody Wolności Słowa; fot. Press Club Polska / Narodowe Centrum Kultury

Minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska podczas uroczystości wręczenia Nagrody Wolności Słowa; fot. Press Club Polska / Narodowe Centrum Kultury

Aleksiej Simonow, szef Fundacji Obrony Głasnosti, odebrał Nagrodę Wolności Słowa. Laureata, wyłonionego przez press cluby z 27 krajów, wyróżniono za wieloletnią walkę o wolne dziennikarstwo, ochronę dziennikarzy i wspieranie wolności słowa w Rosji. W uroczystości wręczenia nagrody, która odbyła się 16 grudnia br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie, wzięli udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska oraz marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Polacy jak mało który naród na świecie wiedzą, co to znaczy, że prawa do wolnego słowa się nie ma i jak mało który naród na świecie potrafią sobie cenić to, że to prawo odzyskali. Taki dzień jak dzisiaj jest okazją do tego, żeby uświadomić sobie, że to prawo nie jest powszechne na świecie - podkreślała minister Omilanowska.

Aleksiej Simonow jest rosyjskim reżyserem, pisarzem, wieloletnim działaczem na rzecz wolności słowa i swobody uprawiania zawodu dziennikarza w Rosji. Od 1991 r. kieruje pracami Fundacji Obrony Głasnosti. Organizacja ta wspiera niezależność lokalnych dziennikarzy, dba o właściwe relacje między władzą a mediami, ujawnia także przypadki stosowania przemocy wobec dziennikarzy oraz informuje międzynarodową opinię publiczną o naruszeniach wolności słowa w Rosji.

Nagroda Wolności Słowa, która w tym roku miała swoją drugą edycję, przyznawana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Press Clubów (ang. International Association of Press Clubs - IAPC). Powstało ono w 2002 r. w celu upowszechniania etyki dziennikarskiej oraz prawa do swobodnej informacji. Zajmuje się m.in. wspieraniem współpracy pomiędzy ludźmi mediów na całym świecie, dba o swobodny dostęp do informacji, podnosi także poziom etyczny mediów i wspiera wysiłki na rzecz wolności słowa na świecie. Od 2009 r. działa także Press Club Polska, który ma na celu wspieranie i doskonalenie zawodowe dziennikarzy oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Zrzesza dziennikarzy i osoby zawodowo związane z mediami.

Uroczystość wręczenia nagrody współorganizowało Narodowe Centrum Kultury; wsparcie finansowe zapewniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.powrót