logo

Wydarzenia

Ostbalticum

Nagrody 2009

19-12-2011

W 2009 r. Archiwum Państwowe w Olsztynie otrzymało wyróżnienie – „Wawrzyn” – Literacką nagrodę Warmii i Mazur za „szczególne walory edytorskie i poznawcze” książki „Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»”.

W 2009 r. książka „Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»” została nominowana do nagrody European Archaeological Heritage Prize, przyznawanej przez European Associations of Archaeologists.powrót

Patronat projektu

unesco