Nagrody im. Kazimierza Dejmka rozdane

21-09-2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska wręcza Nagrodę Specjalną im. Kazimierza Dejmka Dorocie Masłowskiej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska wręcza Nagrodę Specjalną im. Kazimierza Dejmka Dorocie Masłowskiej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska wręcza Nagrodę Specjalną im. Kazimierza Dejmka Jackowi Głombowi

Dorota Masłowska i Jacek Głomb zostali laureatami Nagrody Specjalnej im Kazimierza Dejmka, którą podczas uroczystości 21. września wręczyła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Jacek Głomb- został wyróżniony jako Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy szczególnie przyjaznego polskiej dramaturgii współczesnej w ostatnich dwudziestu latach, a Dorota Masłowska  jako dramatopisarka szczególnie chętnie grana na polskich scenach w ostatnich dwudziestu latach.

Podczas uroczystości, minister Małgorzata Omilanowska  ogłosiła 21. edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w ciągu 20 lat istnienia stał się najważniejszym dorocznym wydarzeniem sezonu teatralnego. Jest busolą nowych trendów i miarą aktualnej kondycji polskiego teatru współczesnego. Przed 20 laty polska dramaturgia współczesna znajdowała się w poważnym kryzysie, a borykające się z problemami organizacyjnymi teatry nie ryzykowały nie tylko realizacji debiutów dramatopisarskich, ale w ogóle sztuk współczesnych.

Pomysł ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki, wybitnego człowieka teatru - Kazimierza Dejmka - polegał na przeciwdziałaniu tej sytuacji poprzez stworzenie Konkursu, który nie tylko nagradzał najlepsze realizacje współczesnego dramatu, ale także zachęcał teatry do jego wystawiania.  Dzięki Konkursowi pobudzona została twórczość dramaturgiczna, a teatry w całej Polsce niemal za "obowiązek" przyjmują wystawianie nowych rodzimych sztuk. Obecnie w Konkursie startuje około 100 spektakli rocznie, z czego większość to pierwsze realizacje sztuk.

W naturalny sposób wyłoniła się czołówka dramatopisarzy, zespołów teatralnych oraz reżyserów, mających największe osiągnięcia w tej dziedzinie. Przyznana w tym roku specjalna Nagroda im. Kazimierza Dejmka jest swoistym ukoronowaniem i podsumowaniem 20-letniej historii Konkursu.powrót